lut 1, 2017
Kategoria:: REFERENCJE

" Prowadzone przez OPEN HORIZON szkolenia z LEAN SIX SIGMA są realizowane terminowo przy zachowaniu najwyższej jakości merytorycznej i organizacyjnej. Stosowane przez OPEN HORIZON metody prowadzenia szkolenia pozwalają zapewnić elektywny transfer wiedzy do uczestników poprzez wykorzystywanie m.in. praktycznych przykładów, analiz przypadków, ćwiczeń oraz dyskusji w grupach."

Dyrektor Branży Systems&Services Certification

Najbliższe szkolenia

facebook