Copy of Szkolenie Zrównoważona Karta Wyników

Cel szkolenia:

Uczestnicy nauczą się jak zbudować własną Balanced Scorecard (Zrównoważoną Kartę Wyników), jak opracować mapę strategii oraz zdefiniować mierniki i inicjatywy strategiczne. Dowiedzą się również w jaki sposób kierować projektem jej wdrożenia, w jaki sposób i przy zastosowaniu jakich narzędzi informatycznych ją zaimplementować oraz jak zarządzać przedsiębiorstwem w oparciu o Balanced Scorecard.


Opis szkolenia:

Zrównoważona Karta Wyników to nie jest, jak się niekiedy sądzi, jedynie zestawem mierników, gdzie do mierników finansowych dodano mierniki niefinansowe. Często przystępując do wdrożenia Balanced Scorecard najczęściej zadawanym pytaniem jest pytanie o mierniki - skąd je wziąć?, jak je zdefiniować i mierzyć? Nie mierniki są jednak istotą metody Balanced Scorecard. Zrównoważona Karta Wyników jest kompleksową metodą zarządzania pozwalającą zaimplementować strategię przedsiębiorstwa i powiązać ją z codzienną działalnością. Jedynie w ten sposób możliwe jest podporządkowanie celów krótkookresowych osiągnięciu nadrzędnych celów strategicznych, a nie odwrotnie.

Kluczem do tego jest uzgodnienie a następnie zwizualizowanie strategii w postaci mapy celów wraz ze zidentyfikowanymi zależnościami przyczynowo-skutkowymi oraz jednoznaczne przypisanie odpowiedzialności za ich osiągniecie. Mierniki pełnią w tej koncepcji rolę informacyjną dostarczając danych aktualnym stanie realizacji celów oraz ostrzegając przed potencjalnymi odchyleniami od planu. Kluczowe dla skutecznego wdrożenia jest instytucjonalizacja procesów zarządzania w oparciu o Balanced Scorecard oraz określenie zasad raportowania.


W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

 • czym jest Zrównoważona Karta Wyników i do czego służy? 
 • jak skutecznie wdrożyć Balanced Scorecard? 
 • jak sporządzić mapę strategii? 
 • jak wybrać obszary do kaskadowania Balanced Scorecard? 
 • jaką metodę kaskadowania zastosować? 
 • w jaki sposób definiować cele, mierniki oraz inicjatywy strategiczne? 
 • jakie kryteria przyjąć wybierając narzędzie informatyczne do zaimplementowania Balanced Scorecard? 
 • jak zorganizować i przeprowadzić wdrożenie? 
 • jak uniknąć najczęstszych błędów? 
 • jak zarządzać w oparciu o Balanced Scorecard?


Adresaci szkolenia:

 • Menadżerowie i Dyrektorzy Działów/Departamentów Zarządzania Strategicznego 
 • Członkowie Zarządów, Menadżerowe, Dyrekcja, kierownictwo i pracownicy jednostek zajmujących się doskonaleniem organizacji.

Trener:

Ekspert z wieloletnią praktyką w zakresie wdrażania Balanced Scorecard i doświadczeniem trenerskim.


Czas trwania szkolenia:

2 dni = 16 godzin


Lokalizacja:

Ośrodek szkoleniowy


Materiały szkoleniowe:

Materiały szkoleniowe obejmują 100 stron (jeden segregator dla każdego uczestnika) i zawierają treść wykładu, definicje pojęć i ich angielskich odpowiedników, ćwiczenia wraz z rozwiązaniami.


Certyfikaty
:

Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje certyfikat uczestnictwa.


Ogólny plan szkolenia:

Dzień 1

 1. Koncepcja Balanced Scorecard 
 2. Balanced Scorecard jako narzędzie wdrożenia planu strategicznego 
 3. Etapy tworzenie i wdrażania Balanced Scorecard 
 4. Główne zasady i dobre praktyki 
 5. Uzgadnianie misji i wizji 
 6. Definiowanie celów strategicznych 
 7. Mapowanie strategii 
 8. Mierniki w Balanced Scorecard 

Dzień 2

 1. Definiowanie inicjatyw strategicznych i zasad zarządzania nimi 
 2. Zasady kaskadowania Balanced Scorecard 
 3. Integracja systemu skaskadowanych Balanced Scorecards 
 4. Implementacja Balanced Scorecards w narzędziach informatycznych
 5. Monitorowanie i analiza wyników realizacji strategii 
 6. Model zarządzania przedsiębiorstwem w oparciu o Balanced Scorecard 
 7. Najczęstsze błędy i jak ich unikać

Zrównoważona Karta Wyników - Szkolenia Open Horizon

Zobacz także inne szkolenia: Szkolenia Lean, Zarządzanie Procesami Biznesowymi

Termin i lokalizacja

Balanced Scorecard online

ONLINE

26-27 października 2022
zapisz się na szkolenie

facebook