DOE (Design of Experiment)

Cel szkolenia:

Uczestnicy nauczą się jak wykorzystać technikę DOE (Design of Experiments) do usprawniania procesów biznesowych. W trakcie szkolenia zostaną omówione na praktycznych przykładach poszczególne kroki techniki DOE obejmujące planowanie , przeprowadzenie oraz podsumowanie i analizę wyników eksperymentu DOE. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają przykłady zastosowania techniki DOE w usługach oraz w przemyśle oraz przeprowadzą własne eksperymenty w trakcie zajęć

 

Opis szkolenia:

Technika DOE (Design of Experiments) jest niezwykle przydatna przy optymalizacji procesów i wprowadzaniu usprawnień zarówno w procesach produkcyjnych jak również w usługowych. Opiera się na modelowaniu statystycznym pozwalającym zrozumieć i opisać matematycznie zależności pomiędzy czynnikami wpływającymi na rezultat procesu. Jest to szczególne istotne gdy wynik procesu zależy od wielu zmiennych , które poza indywidualnym wpływem na wynik mogą również wzajemnie na siebie oddziaływać wchodząc we wzajemne interakcje. Interakcje mogą potęgować wpływ poszczególnych zmiennych lub zmienne mogą się wzajemnie znosić. Technika ta jest niezwykle przydatna dla zrozumienia zależności pomiędzy takimi czynnikami i ustalenia ich najlepszej kombinacji zapewniającej osiągniecie pożądanego wyniku procesu. Dla ustalonego wyniku i w oparciu o znajomość wartości i ustawień poszczególnych czynników oraz ich interakcji budowane jest następnie rozwiązanie usprawniające wyniki procesu.

 

Korzyści:

  • Poznanie techniki DOE oraz zakresu jej wykorzystania w przemyśle i usługach
  • Zdobycie wiedzy o tym jak  zaplanować i przeprowadzić eksperyment DOE
  • Poznanie narzędzi wykorzystywanych do zaplanowania i analizy wyników DOE
  • Zidentyfikowanie problemów, które można rozwiązać z wykorzystaniem DOE
  • Poznanie na praktycznych przykładach wykorzystania DOE w usługach oraz produkcji
  • Poznanie zasad analizy i  interpretacji wyników eksperymentu DOE

 

Adresaci szkolenia:

Pracownicy Działów Badania i Rozwoju (R&D), Specjaliści ds. Usprawniania Procesów, Inżynierowie Procesu, Kierownicy Produkcji, Kierownicy Działu Jakości.


Czas trwania:

2 dni = 16 godzin

 

Metodyka szkolenia:

Szkolenie łączy w sobie formułę wykładu oraz warsztatów praktycznych, w trakcie których uczestnicy poznają teorię, analizują studia przypadków, wykonują ćwiczenia praktyczne poznając w ten sposób technikę DOE

 

Trener:

Certyfikowany Black Belt z kilkunastoletnim doświadczeniem praktycznym

 

Certyfikacja:

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia

 

Materiały szkoleniowe:

Materiały szkoleniowe mają objętość 80 stron i zawierają wykład, słownik pojęć, literaturę, przykłady, ćwiczenia oraz studia przypadków. Uczestnicy otrzymują również gotowe formularze, wspomagające zastosowanie poszczególnych narzędzi

 

Program szkolenia:

 

Dzień 1

1.   Główne zagadnienia związane z prowadzeniem eksperymentów

2.   Zastosowanie techniki DOE w przemyśle – przykłady

3.   Zastosowanie techniki DOE w usługach  - przykłady

4.   Główne zasady w DOE (Design of Experiments)

5.   Analiza głównych czynników (Main effects plot)

6.   Analiza interakcji (Interactions plot)

7.   Cube plot

8.   Wykorzystanie Pareto do wskazania najistotniejszych czynników i interakcji

9.   Przygotowanie systemu pomiarowego

10. Studium przypadku 1

11. Metodologia DOE

·  Faza Planowania

·  Faza Projektowania

·  Faza Realizacji

·  Faza Analizy

12. Studium przypadku 2

13. Ćwiczenie: eksperyment 22 full factorial

 

 

Dzień 2

 

1.   Eksperyment pełnoczynnikowy – Full factorialy eksperymentów

2.   Ćwiczenie: eksperyment 23 full factorial

3.   Ocena normalności  czynników  i rezyduów (Normal probability plot of factors and residuals)

4.   Randomizacja

5.   Replikacje

6.   Blocking

7.   Rozdzielczość eksperymentu (Design resolution)

8.   Ćwiczenie: eksperyment 24 full factorial

9.   Screening designs

10. Zjawisko wymieszania (confounding)

11. Eksperyment cząstkowy (fractional factorial design)

12. Zasady konstruowania eksperymentu cząstkowego

13. Przykłady eksperymentów cząstkowych

14. Przydatne wskazówki

Termin i lokalizacja

DOE (Design of Experiment)

Warszawa

12 - 13 lipca 2022
zapisz się na szkolenie

DOE (Design of Experiment) ONLINE

ONLINE

20-21 września 2022
zapisz się na szkolenie

facebook