Terminy

WYBIERZ TEMAT

 • General
 • Zarządzanie strategiczne:
  • Projektowanie i wdrażanie strategii
  • Balanced Scorecard
  • Hoshin Kanri
  • Zarządzanie przez cele
  • Analiza SWOT
  • Gra Strategiczna
 • Zarządzanie procesami:
 • Lean Six Sigma:
 • Lean Manufacturing:
 • Zarządzanie projektami:
  • Zarządzanie projektem dla praktyków
  • Zarządzanie projektami
  • Delegowanie i egzekwowanie zadań
  • Zarządzanie projektami dla kierownictwa
  • Psychologia zarządzania zmianą
  • Zarządzanie konfliktem
  • Komunikacja w projekcie i zespole
  • Zarządzanie ryzykiem projektowym
 • Rozwiązywanie problemów:
  • Metody kreatywnego myślenia
  • Quality Function Deployment
  • Narzędzia i metody rozwiązywania problemów
  • Automatyzacja procesów (BPMS)

TERMINY

Lean Six Sigma White Belt

Poznań

7 - 8 marzec 2019
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma White Belt

Warszawa

10 - 11 kwiecień 2019
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma White Belt

Katowice

17-18 kwiecień 2019
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma White Belt

Warszawa

3-4 czerwiec 2019
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma White Belt

Warszawa

8-9 lipiec 2019
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma White Belt in English

Warszawa

26-27 August 2019
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma White Belt

Poznań

2-3 wrzesień 2019
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma White Belt

Katowice

9-10 wrzesień 2019
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma White Belt

Warszawa

28-29 październik 2019
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma White Belt

Poznań

4-5 listopad 2019
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma White Belt

Katowice

13-14 listopad 2019
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma White Belt

Warszawa

2-3 grudzień 2019
zapisz się na szkolenie

Najbliższe szkolenia

facebook