Terminy

WYBIERZ TEMAT

 • General
 • Zarządzanie strategiczne:
  • Projektowanie i wdrażanie strategii
  • Balanced Scorecard
  • Hoshin Kanri
  • Zarządzanie przez cele
  • Analiza SWOT
  • Gra Strategiczna
 • Zarządzanie procesami:
 • Lean Six Sigma:
 • Lean Manufacturing:
 • Zarządzanie projektami:
  • Zarządzanie projektem dla praktyków
  • Zarządzanie projektami
  • Delegowanie i egzekwowanie zadań
  • Zarządzanie projektami dla kierownictwa
  • Psychologia zarządzania zmianą
  • Zarządzanie konfliktem
  • Komunikacja w projekcie i zespole
  • Zarządzanie ryzykiem projektowym
 • Rozwiązywanie problemów:
  • Metody kreatywnego myślenia
  • Quality Function Deployment
  • Narzędzia i metody rozwiązywania problemów
  • Automatyzacja procesów (BPMS)

TERMINY

Mapowanie i analiza procesu

Warszawa

1 - 2 sierpień 2019
zapisz się na szkolenie

Mapowanie i analiza procesu

Warszawa

19 - 20 wrzesień 2019
zapisz się na szkolenie

Mapowanie i analiza procesu

Warszawa

24- 25 październik 2019
zapisz się na szkolenie

Mapowanie i analiza procesu

21 - 22 listopad 2019

Poznań

21 - 22 listopad 2019
zapisz się na szkolenie

Mapowanie i analiza procesu

5 - 6 grudzień 2019

Warszawa

5 - 6 grudzień 2019
zapisz się na szkolenie

Najbliższe szkolenia

facebook