Terminy

WYBIERZ TEMAT

 • General
 • Zarządzanie strategiczne:
  • Projektowanie i wdrażanie strategii
  • Balanced Scorecard
  • Hoshin Kanri
  • Zarządzanie przez cele
  • Analiza SWOT
  • Gra Strategiczna
 • Zarządzanie procesami:
 • Lean Six Sigma:
 • Lean Manufacturing:
 • Zarządzanie projektami:
  • Zarządzanie projektem dla praktyków
  • Zarządzanie projektami
  • Delegowanie i egzekwowanie zadań
  • Zarządzanie projektami dla kierownictwa
  • Psychologia zarządzania zmianą
  • Zarządzanie konfliktem
  • Komunikacja w projekcie i zespole
  • Zarządzanie ryzykiem projektowym
 • Rozwiązywanie problemów:
  • Metody kreatywnego myślenia
  • Quality Function Deployment
  • Narzędzia i metody rozwiązywania problemów
  • Automatyzacja procesów (BPMS)

TERMINY

Lean Six Sigma dla Championów

Poznań

4 kwiecień 2019
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma dla Championów

Warszawa

5 kwiecień 2019
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma dla Championów

Poznań

17 czerwiec 2019
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma dla Championów

Warszawa

18 czerwiec 2019
zapisz się na szkolenie

Najbliższe szkolenia

facebook