wrz 14, 2020
Kategoria:: REFERENCJE BLOG ZARZADZANIE PROJEKTAMI

Aby przedsiębiorstwo bez przerwy się rozwijało, należy zadbać o efektywność każdego z procesów. Jednym z ważnych kroków jest zarządzanie projektami, a dokładnie optymalne rozdysponowanie posiadanych zasobów. Przedsiębiorstwa mogą trafić tutaj na wiele przeszkód. Na czym one polegają i jak je przezwyciężyć?

Zarządzanie projektami biznesowymi - co może się nie udać?

Zdarza się, że problemem, z którym borykają się przedsiębiorstwa, jest niedostateczna kreatywność i innowacyjność pracowników. Przeważnie jednak trudności polegają na czymś innym. Czasem bowiem, mimo efektywnej, kreatywnej ekipy, firma trafia na takie przeszkody, jak np.:

  • problemy z porównaniem poszczególnych projektów

Bez przyjęcia jasnych kryteriów, bardzo trudno jest dokonać takiego porównania. Najpierw przedsiębiorstwa muszą wyróżnić priorytetowe kwestie, na podstawie których takie rozróżnienie będzie można przeprowadzić.

  • niewłaściwa kolejność realizacji projektów

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie projektami muszą wiedzieć, które z nich wymagają natychmiastowej realizacji, a które można odłożyć na potem. To ważne, bo w efekcie można skupić środki przedsiębiorstwa na zadaniach aktualnie najbardziej palących i wymagających uwagi.

  • brak efektywności w realizacji projektów

Stagnacja? Problem, który trudno "przeskoczyć"? Brak twórczej atmosfery? Podczas realizowania projektu biznesowego mogą pojawić się różne bariery, negatywnie wpływające na efektywność procesu.

  • brak umiejętności zarządzania projektem i dobrania właściwej metodyki

Ten problem niestety pojawia się bardzo często. Źle dobrana metodyka i brak doświadczenia w kreowaniu formalnych zasad, dotyczących zarządzania projektem to trudności, które nie pozwalają ustandaryzować tego procesu. To oczywiście przekłada się na mniejszą efektywność, bo w takim środowisku nie da się ustalić najskuteczniejszych rozwiązań.

Jak szkolenie z zarządzania projektami wpływa na działanie firmy?

Dzięki szkoleniom biznesowym tego typu można w prosty sposób zapobiec wyżej wypunktowanym błędom. Ekspercka wiedza i praktyczne podejście do tematu sprawiają, że uczestnicy zajęć zdobywają wiedzę dotyczącą przejrzystego wprowadzania zmian oraz efektywnego realizowania projektów w przedsiębiorstwie. Możliwa staje się też rozsądniejsza alokacja posiadanych zasobów, jak też i rzeczowa priorytetyzacja aktualnie rozpoczętych lub planowanych projektów.

Szkolenia biznesowe z zarządzania projektami, jeśli przeprowadzone są przez specjalistów, służą zwiększaniu przewagi firmy nad jej konkurencją. Taki cel realizowany jest dzięki opracowaniu kultury zarządzania przedsiębiorstwem, która dynamicznie dopasowuje się do zmiennego środowiska oraz dzięki wdrażaniu takich projektów, które w danej sytuacji rynkowej mogą przynieść przedsiębiorstwu największe korzyści.

Kompleksowe szkolenia z zarządzania projektami wyposażają firmę w określone narzędzia, pozwalające planować, wdrażać zmiany, a następnie je weryfikować. Dzięki wiedzy przedsiębiorstwo wie, w jaki sposób oceniać opłacalność konkretnych projektów inwestycyjnych oraz jakie zasady prowadzenia dokumentacji projektowej należy stosować. Jest to więc cenna wiedza, którą można wykorzystać od razu, podczas codziennego funkcjonowania firmy.

Najbliższe szkolenia

facebook