Szkolenie Podstawy TPM

Cel szkolenia:

Poznanie przez uczestników koncepcji TPM na poziomie pozwalającym na przygotowanie wdrożenia koncepcji w zakładzie

 

Opis szkolenia:

Metodologia Total Productive Maintenance (TPM), jest jednym z podstawowych narzędzi Lean Manufacturing. TPM pozwala znacząco podnieść efektywność wykorzystania urządzeń oraz zwiększyć ich niezawodność. Umożliwia również wyeliminowanie marnotrawstwa i nieefektywności dzięki czemu możliwe jest znaczące obniżenie sumarycznych kosztów utrzymania maszyn i urządzeń. Kluczem do sukcesu filozofii TPM jest zaangażowanie pracowników wszystkich działów w utrzymanie maszyn i urządzeń w przeciwieństwie do podejścia tradycyjnego opierającego się tylko na pracownikach utrzymania ruchu. TPM pozwala radykalnie zmniejszyć straty maszynowe , głownie poprzez redukcję liczby awarii i nieplanowanych postojów

 

Korzyści:

  • Poznanie koncepcji TPM oraz jej głównych elementów,
  • Pozyskanie wiedzy na temat organizacji wdrożenia TPM w fabryce,
  • Poznanie wskaźników określających efektywność wykorzystania maszyn oraz eliminowania awarii,
  • Poznanie metod analizy danych i problemów,
  • Uzyskanie wiedzy na temat metod zarządzania ryzykiem związanego z parkiem maszynowym,
  • Przełamanie obaw i lęków osób zaangażowanych we wdrożenie.

 


Dla kogo?:

Pracownicy i kierownictwo produkcji, pracownicy służb utrzymania ruchu, Operatorzy maszyn, pracownicy dozoru technicznego, pracownicy służb jakości, pracownicy działów ciągłego doskonalenia.

 

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie trwa 1 dzień - 8 h.

 

Trener:

Trener posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie wdrożeń oraz funkcjonowania w systemie szczupłego wytwarzania wraz z TPM.

 


Materiały szkoleniowe i certyfikacja:

Uczestnicy otrzymują 40 stronicowe materiały szkoleniowe wraz przydatnymi dodatkowymi materiałami oraz certyfikat uczestnictwa.Metodologia szkolenia:

Zajęcia mają formę warsztatową, zawierają dużą ilość ćwiczeń, przykładów oraz studiów przypadku.

 


Program szkolenia

1.Czym jest Total Productive Maintenance - wprowadzenie
2.Tradycyjne podejście od utrzymania i konserwacji a TPM - cele i korzyści wdrażania TPM - omówienie, ćwiczenie
3.Główne typy strat maszynowych i ich identyfikacja - wprowadzenie, ćwiczenie
4. Efektywność wykorzystania urządzeń -  zastosowanie wskaźnika Overall Equipment Efficiency (OEE) - omówienie, ćwiczenie.
5.Filary TPM - omówienie
6.Zasady oraz przebieg wdrożenia systemu obsługi planowej:
- Podejście do wdrożenia planowanego utrzymania ruchu
- Idea i zasady obsługi prewencyjnej (Preventive Maintenance)
- Idea i zasady obsługi profilaktycznej (Predictive Maintenance)
- Jakość obsługi maszyn (Quality Maintenance)
7.Tworzenie systemu obsługi planowej - ćwiczenie
8.Obsługa Autonomiczna (Autonomous Maintenance)
- Angażowanie operatorów w obsługę maszyn,
- Fazy wdrożenia obsługi autonomicznej
9.Rola czynnika ludzkiego w utrzymaniu i konserwacji maszyn - omówienie, dyskusja
10.Budowanie zespołów TPM
- Skład Zespołów, role uczestników
- Ciągłe doskonalenie obsługi w ramach Kaizen
11.Typowe mierniki TPM - MTBF, MTTR i inne - omówienie , ćwiczenie
12.Wdrożenie TPM w firmie:
- Etapy wdrożenia TPM w firmie,
- Struktura programu TPM,
- Nakłady czasowe i finansowe.
13.Podsumowanie szkolenia

Termin i lokalizacja

Podstawy TPM

Warszawa

13 czerwiec 2019
zapisz się na szkolenie

Podstawy TPM

Poznań

17 lipiec 2019
zapisz się na szkolenie

Podstawy TPM

Poznań

12 listopad 2019
zapisz się na szkolenie

facebook