Szkolenie z zakresu zarządzania projektami

Cel szkolenia

Słuchacze szkolenia zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania projektami według najlepszych praktyk wykorzystywanych w tej dziedzinie. Praktyki te oparte są standardach PMBOK, PRINCE2, SCRUM oraz AGILE. Szkolenie jest połączeniem części teoretycznej z praktyczną, co pozwala słuchaczom na wykorzystanie zdobytej w trakcie programu wiedzy. Słuchacze będą mieli szansę poznać nie tylko metodykę zarządzania, ale także cykl życia projektów w organizacji. Ponadto, poznają i przećwiczą sposoby zastosowania wybranych narzędzi niezbędnych w pracy Kierownika Projektu.


W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

 1. czym jest oraz przebiega zarządzanie projektami?
 2. czym różnią się standardy PMBOK , RRINCE2, AGILE, SCRUM?
 3. czym kierować się dokonując wyboru metodyki oraz jak przeprowadzać wdrożenie?
 4. jak prawidłowo zdefiniować projekt?
 5. na czym polega rola Kierownika Projektu, co należy do jego obowiązków i uprawnień?
 6. jakie inne kluczowe role powinny zostać ustanowione w organizacji, by skutecznie i efektywnie zarządzać projektami?
 7. jakie są podstawowe narzędzia wspierające pracę Kierownika Projektu?
 8. w jaki sposób budować zespół i podnosić jego efektywność?
 9. w jaki sposób zaplanować prace?
 10. jak kontrolować zaawansowanie realizacji projektu?
 11. jak kontrolować zakres i zmiany w projekcie?
 12. w jaki sposób zarządzać ryzykiem?
 13. jak skutecznie rozwiązywać problemy i konflikty.


Czas trwania:

2 dni – 16 godzin


Trener:

Doświadczony certyfikowany kierownik projektów oraz programów w międzynarodowych korporacjach (PMP, AGILE, PRINCE2)


Materiały szkoleniowe:

Segregator zawierający 80 stron wykładu wraz z ćwiczeniami


Certyfikat:

Każdy słuchacz otrzymuje certyfikat Project Manager

Metodyka szkolenia:

Praktyczne warsztaty ukierunkowane na aktywizowanie słuchaczy, którzy mają szansę wziąć udział w analizach case studies, scenkach, dyskusjach oraz innych ćwiczeniach praktycznych.

 

Adresaci szkolenia:

Project Managerowie, kierownicy średnich szczebli oraz specjaliści zajmujący się wprowadzaniem zmian w procesach, zmian organizacyjnych, a także technicznych.

 

Program szkolenia:

Dzień 1

 1. Pojęcie projektu – czyli o tym czym różni się od innych działań w organizacji.
 2. Ograniczenia – zakres, czas, budżet, jakość, ryzyko.
 3. Cykl życia projektu w organizacji.
 4. Co w praktyce oznacza zarządzanie projektami.
 5. Przegląd standardów zarządzania projektami: PMBOK, PRINCE2 , AGILE, SCRUM.
 6. Źródła pomysłów na nowe inicjatywy.
 7. Inicjacja nowego projektu.
 8. Definiowanie oraz ocena nowych pomysłów – jak stworzyć dobry business case.
 9. Kto podejmuje decyzję o zainicjowaniu nowego projektu?
 10. Opracowanie karty projektu.
 11. Planowanie.
 12. Analizowanie kosztów i korzyści.
 13. Identyfikacja i zarządzanie interesariuszami.
 14. Kierownik projektu – rola, uprawnienia, pożądane cechy osobowościowe.
 15. Kluczowe role w zarządzaniu projektami w organizacji.

Dzień 2

 1. Najważniejsze narzędzia wspierające w pracy Kierownika projektu.
 2. Planowanie zakresu prac – WBS (Struktura Podziału Pracy).
 3. Definiowanie zależności zachodzących pomiędzy zadaniami – metody sieciowe.
 4. Zagwarantowanie zasobów do realizacji projektu.
 5. Harmonogramowanie
 6. Delegowanie oraz rozliczanie realizacji zadań.
 7. Organizowanie efektywnego zespołu.
 8. Komunikacja w zespole.
 9. Identyfikowanie, analizowanie i zarządzanie ryzykiem.
 10. Monitorowanie realizacji projektu.
 11. Zarządzanie zmianą.
 12. Rozwiązywanie konfliktów i problemów.
 13. Zamknięcie projektu.

 

Szkolenie z zarządzania projektami
Szkolenie Project Manager Poznań
Szkolenie Project Manager Warszawa
Szkolenie Project Manager online

Zobacz także: Szkolenie Zarządzanie Procesami BiznesowymiSzkolenia Lean Manufacturing

Termin i lokalizacja

Najbliższe szkolenia

+48 616 661 374
biuro@openhorizon.com.pl