sty 30, 2024

Lean Management to podejście do zarządzania operacyjnego, które koncentruje się na maksymalizacji wartości dla klienta przy jednoczesnym minimalizowaniu marnotrawstwa. Jest to filozofia, która stała się kluczowym elementem nowoczesnych strategii operacyjnych w różnych branżach. Wdrożenie zasad Lean Management w firmie przynosi szereg korzyści, a dzięki elastyczności, metoda ta może być stosowana w różnych środowiskach – od produkcji po usługi, od małych firm po wielkie korporacje. Jakie techniki zdominują zatem rok 2024 w kontekście strategii operacyjnej? Zachęcamy do lektury!

Lean i Six Sigma to dwa uzupełniające się podejścia do zarządzania jakością i efektywnością operacyjną w firmie. Chociaż oba podejścia mają wspólne cele, różnią się metodami działania.

Lean Management koncentruje się na eliminacji marnotrawstwa i optymalizacji przepływu pracy. Jego głównym celem jest usprawnienie procesów poprzez identyfikację i eliminację wszelkich czynności, które nie dodają wartości dla Klienta. Lean wykorzystuje narzędzia, takie jak m.in. 5S, Kaizen, czy zasadę ssania (Pull), aby zwiększyć efektywność i elastyczność procesów.

Z kolei, Six Sigma skupia się na redukcji zmienności i poprawie jakości poprzez zastosowanie metod statystycznej analizy danych. Celem jest zmniejszenie liczby defektów i błędów w procesach do poziomu, który jest bliski zeru. Kluczowymi narzędziami w Six Sigma są DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) i DMADV (Define, Measure, Analyze, Design, Verify), które pomagają w skutecznym rozwiązywaniu problemów i projektowaniu i wdrażaniu nowych procesów.

Metoda 5S jest jednym z podstawowych narzędzi stosowanych w ramach Lean Management, której głównym celem jest stworzenie zorganizowanego, czystego i efektywnego miejsca pracy. Nazwa 5S pochodzi od pięciu japońskich słów, które opisują etapy tej metody: Seiri (sortowanie), Seiton (systematyzowanie), Seiso (sprzątanie), Seiketsu (standaryzacja) i Shitsuke (utrzymanie dyscypliny).

Wdrożenie 5S przyczynia się do stworzenia bardziej uporządkowanego, bezpiecznego i efektywnego środowiska pracy. Usprawniania jest nie tylko wydajność, ale także morale pracowników, którzy czują się bardziej komfortowo i są bardziej produktywni w czystym i dobrze zorganizowanym otoczeniu. Metoda 5S jest także elementem kompleksowego usprawnienia przepływu pracy w procesie (strumieniu wartości), jak również redukcji strat maszynowych poprzez zastosowanie metody SMED oraz TPM.

Problem Solving, czyli rozwiązywanie problemów, jest kolejnym, ważnym elementem filozofii Lean Six Sigma. W Lean Six Sigma, rozwiązywanie problemów nie jest jednorazowym działaniem, lecz ciągłym procesem, który ma na celu nie tylko eliminację aktualnych problemów, ale także zapobieganie ich powtarzaniu się w przyszłości. Strategie rozwiązywania problemów w Lean Six Sigma opierają się na systematycznym podejściu i wykorzystaniu narzędzi analitycznych. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych podejść jest cykl DMAIC, który składa się z pięciu etapów: Define (Definiowanie), Measure (Mierzenie), Analyze (Analizowanie), Improve (Ulepszanie) i Control (Kontrolowanie).

Rozwiązywanie problemów w Lean Six Sigma opiera się również na zaangażowaniu pracowników i promowaniu kultury ciągłego doskonalenia. Pracownicy są zachęcani do identyfikowania problemów w swojej codziennej pracy i aktywnego uczestnictwa w ich rozwiązywaniu.

Kolejną metodą, która może usprawnić strategię operacyjną w firmie, jest TPM, czyli Total Productive Maintenance jest strategicznym podejściem, mającym na celu zwiększenie efektywności produkcji poprzez minimalizację strat maszynowych. TPM koncentruje się na zapobieganiu przestojom, defektom i awariom, co przekłada się na oszczędności i zwiększenie produktywności.

Kluczowym elementem TPM jest zaangażowanie wszystkich pracowników, od operatorów maszyn po kierownictwo, w utrzymanie sprzętu w optymalnym stanie. W przeciwieństwie do tradycyjnych podejść, gdzie konserwacja była domeną wyłącznie działu utrzymania ruchu, TPM promuje kulturę współodpowiedzialności za stan maszyn i urządzeń.

Przyszłość Lean Six Sigma w 2024 roku kształtuje się pod znakiem innowacji i nowych trendów, które odpowiadają na dynamiczne zmiany w środowisku biznesowym. W kontekście ciągłego dążenia do doskonalenia procesów, zwiększania efektywności i strategii operacyjnej w firmach, Lean Six Sigma adaptuje nowe technologie i metody, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku. Jednym z kluczowych trendów w Lean Six Sigma w 2024 roku jest dalsza integracja z technologiami cyfrowymi, np. AI, eliminowanie marnotrawstwa, lepsze rozwiązywanie problemów, przestojów w firmie czy większe zaangażowanie w zmiany nie tylko kierownictwo, ale również wszystkich pracowników. Zastosowanie tych technik w praktyce operacyjnej firmy może okazać się decydującym czynnikiem w osiąganiu sukcesów na rynku w 2024 roku.

Najbliższe szkolenia

+48 616 661 374
biuro@openhorizon.com.pl