*Jak zgłosić się na Wasze szkolenie?

Żeby zgłosić swój udział w szkoleniu należy na stronie internetowej w zakładce TERMINY wyszukać właściwe szkolenie , wybrać następnie termin i lokalizację oraz kliknąć na zapisz się na szkolenie. Następnie należy uzupełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy i kliknąć Wyślij zgłoszenie. Można również w pierwszej kolejności przejrzeć ofertę szkoleń na stronie SZKOLENIA, wybrać dogodny termin i formę i oraz lokalizację szkolenia i kliknąć Zapisz się na szkolenie. Po wypełnieniu formularza elektronicznego należy następnie kliknąć Wyślij zgłoszenie.

 

*Czy prowadzicie szkolenia zamknięte dedykowane dla konkretnej firmy?

Oczywiście. Naszą specjalnością jest również prowadzenie programów szkoleniowych dedykowanych dla danego przedsiębiorstwa. Wówczas program szkolenia przygotowywany jest w oparciu o wytyczne otrzymane od Klienta. Zarówno zakres merytoryczny szkolenia oraz jego terminy ustalane są w takiej sytuacji indywidualnie. Jeśli są Państwo zainteresowani organizacją szkolenia zamkniętego bardzo prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub poprzez formularz kontaktowy. Niezwłocznie skontaktujemy się, żeby poznać Państwa oczekiwania i określić cele szkolenia i na tej bazie przygotujemy naszą propozycję programu oraz opis metodyki szkolenia wraz z zakresem wsparcia poszkoleniowego, a w tym mentoringu lub coachingu.

 

*Czy można rozpocząć szkolenie otwarte np. w Warszawie a późnej kontynuować je w Poznaniu lub odwrotnie?

Oczywiście, istnieje taka możliwość w przypadku szkoleń podzielonych na sesje np. LSS Green Belt. Uczestnik może wówczas uczestniczyć np.  w sesji 1 w szkoleniu w Poznaniu,  w sesji 2 w Warszawie i zakończyć szkolenie w trakcie sesji 3 w Poznaniu lub odwrotnie. Możliwe jest również przechodzenie pomiędzy grupami stacjonarnymi oraz online. Wystarczy o takiej potrzebie poinformować trenera lub skontaktować się z naszym biurem.

 

*Co się dzieje , jeśli w trakcie szkolenia nie będę mogła/mógł uczestniczyć w którejś z sesji szkolenia?

Żeby zakończyć cykl szkoleniowy i uzyskać certyfikat należy uczestniczyć w zajęciach i mieć 90% obecności. W sytuacjach losowych i zawodowych można kontynuować szkolenie w innej lokalizacji ( patrz wyżej) lub kontynuować szkolenie z kolejną grupą szkoleniową w ramach kolejnej edycji szkolenia w danej lokalizacji lub online.

 

*Certyfikacja w zakresie Six Sigma a Lean Six Sigma – jakie są różnice?

W trakcie szkoleń powiązanych z certyfikacją uczestników np. szkolenia Green Belt,  uczestnicy naszych szkoleń poznają filozofię i narzędzia Six Sigma oraz filozofię i narzędzia Lean Manufacturing. Obie filozofie doskonale się uzupełniają i pozwalają na skutecznie rozwiązywanie problemów i usprawnianie funkcjonowania przedsiębiorstw działających w różnych branżach, a także cechujących się różnym poziomem dojrzałości systemu zarządzania.

 

*Jakie certyfikaty otrzymuje uczestnik po zakończeniu szkolenia?

Uczestnicy każdego z naszych szkoleń otrzymują ostatniego dnia szkolenia certyfikat ukończenia szkolenia. W przypadku niektórych szkoleń powiązanych z certyfikacją uczestników np. Lean Six Sigma Green Belt lub Black Belt uczestnicy, poza certyfikatem ukończenia szkolenia otrzymują również jeszcze jeden certyfikat po spełnieniu warunków wymaganych przez proces certyfikacji.

 

*Jakie warunki należy spełnić żeby uzyskać certyfikat Lean Six Sigma Green Belt w ramach szkolenia otwartego?

Aby uzyskać certyfikat Lean Six Sigma Green Belt wymagane jest:

 

Certyfikat wydawany jest bezpłatnie po pozytywnym wyniku przeglądu i weryfikacji przesłanej do nas dokumentacji projektu usprawniającego.

 

*Czy jeśli już odbyłam/em szkolenie Green Belt, a nie mam certyfikatu czy mogę taki certyfikat uzyskać?

Oczywiście . Bardzo prosimy wówczas o kontakt z naszym biurem. W tym celu uzyskania certyfikatu należy zaliczyć test wiedzy – 75 pytań (próg 60%) oraz przeprowadzić i udokumentować projekt usprawniający. Cena certyfikacji Green Belt wynosi 450 zł netto + 23% VAT. Cena obejmuje przeprowadzenie testu, wsparcie zdalne w trakcie realizacji i dokumentowania projektu usprawniającego (telefon, skype, mail) oraz przegląd i weryfikację dokumentacji. Do testu można przystąpić online lub w Poznaniu oraz w Warszawie – terminy są ustalane indywidualnie.

 

*Co muszę zrobić żeby zdobyć certyfikat Lean Six Sigma Black Belt?

Aby uzyskać certyfikat Lean Six Sigma Black Belt wymagane jest:

 

Jeśli uczestnik przeprowadził już projekt usprawniający w ramach szkolenia Green Belt jest on również zaliczany.

 

*Co muszę zrobić będąc WHITE lub YELLOW BELTEM żeby zdobyć certyfikaty GREEN lub BLACK BELT?

Wystarczy zgłosić poprzez formularz zgłoszeniowy lub formularz kontaktowy, mailowo lub telefoniczne chęć udziału w szkoleniu GREEN lub odpowiednio BLACK BELT. Indywidualna ścieżka szkoleniowa dla Państwa będzie obejmowała uczestnictwo tylko w część sesji szkoleniowych, bez konieczności przechodzenia ponownie przez całe szkolenie.

 

*Co jeśli uczestniczyłam/em w szkoleniu Green Belt przeprowadzonym przez inną firmę, a chcę uzyskać certyfikat Black Belt?

Mając ukończony kurs na poziomie Green Belt mogą Państwo uzupełnić wiedzę do poziomu Black Belt na szkoleniu Green Belt upgrade to Black Belt. Ze względu na zróżnicowany poziom i zakres merytoryczny  szkoleń Green Belt prowadzonych przez inne firmy szkoleniowe prosimy osoby zainteresowane o przedstawienie informacji o ramach czasowych oraz programie szkolenia Green Belt w którym uczestniczyli. Proponujemy także aby osoba zainteresowana kursem Black Belt jeszcze przed rozpoczęciem szkolenia przestąpiła do testu  Lean Six Sigma Green Belt w formie online. Po zaliczeniu testu Green Belt osoba zainteresowana może dołączyć do grupy szkoleniowej. Test jest wówczas bezpłatny.

 

*Czy jeśli już odbyłam/em szkolenie Black Belt, a nie mam certyfikatu czy mogę taki certyfikat uzyskać?

Oczywiście . Bardzo prosimy wówczas o kontakt z naszym biurem. W tym celu uzyskania certyfikatu należy zaliczyć test wiedzy – 100 pytań (próg 75%) oraz przeprowadzić i udokumentować dwa projekty usprawniające. Cena certyfikacji Black Belt wynosi 600 zł netto + 23% VAT. Cena obejmuje przeprowadzenie testu, wsparcie zdalne w trakcie realizacji projektu usprawniającego (telefon, Zoom, mail) oraz przegląd i weryfikację dokumentacji. Do testu można przystąpić w formie online, a także stacjonarnie w Poznaniu lub w Warszawie – terminy są ustalane indywidualnie.

 

Najbliższe szkolenia

+48 616 661 374
biuro@openhorizon.com.pl