sty 30, 2024

Zarządzanie procesami stanowi dziś nieodłączny element funkcjonowania wielu współczesnych organizacji. Można zdefiniować je jako zarządzanie relacjami poziomymi w przedsiębiorstwie odzwierciedlanymi przez procesy biznesowe. Proces biznesowy stanowi ciąg czynności zaprojektowanych w ten sposób, aby w ich wyniku powstał produkt lub usługa  [Rummler G.A. Brache A.P, 2000, s.75] . Proces powinien więc obejmować zestaw czynności powiązanych ze […]

czytaj więcej

Najbliższe szkolenia

+48 616 661 374
biuro@openhorizon.com.pl