Cel szkolenia:

Poznanie skutecznych metod i narzędzi rozwiazywania problemów (problem solving) oraz narzędzi wspierających pracę grupową

 

Opis szkolenia:

Problem Solving – inaczej rozwiązywanie problemów , stanowi niezbędne kompendium wiedzy zarówno o metodykach jak i narzędziach pozwalających na skuteczne radzenie sobie z problemami występującymi w przedsiębiorstwie. Znajomość przydatnych metodyk oraz technik pozwala sprawnie przejść przez poszczególne etapy począwszy od zidentyfikowania i opisania problemu , poprzez jego analizę oraz wdrożenie i skończywszy na podsumowaniu uzyskanych rezultatów. Niezwykle ważnym aspektem rozwiązywania problemów jest również praca grupowa i moderowanie warsztatów z zespołem oraz narzędzia wspierająca facylitatora moderującego takie warsztaty. Niniejsze szkolenie stanowi kompendium wiedzy w zakresie rozwiązywania problemów

 

Korzyści:

 • Poznanie usystematyzowanego sposobu identyfikacji i opisu problemów
 • Poznanie przydatnych narzędzi do analizy przyczyn i rozwiązywania problemów
 • Nauczenie się przydatnych metod kreatywnego myślenia
 • Poznanie narzędzi do priorytetyzacji problemów oraz oceny możliwych rozwiązań
 • Zdobycie wiedzy o skutecznym przygotowaniu i wdrażaniu w życie wypracowanych rozwiązań

 

Adresaci szkolenia:

Specjaliści ds. Doskonalenia Procesów, Pracownicy i Kierownicy Działów Zarządzania Jakościa , Zarządzania Procesami, kierownicy projektów doskonalących.

 

Certyfikacja:

Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat Problem Solving Facilitator

 

Materiały szkoleniowe:

Materiały obejmujące 70 stron zawierające treść wykładu, ćwiczenia i case studies

 

Metodyka szkolenia:

Szkolenie ma formę interaktywnego warsztatu w trakcie którego uczestnicy wykonują ćwiczenia, pracują w grupach, analizują casy oraz biorą udział w dyskusjach

 

Trener:

Doświadczony moderator i lider wielu warsztatów i projektów doskonalących procesy, konsultant oraz trener.

 

Program szkolenia

Dzień 1

 1. Huston, mamy problem – czyli o pojęciu i tradycyjnych sposobach radzeniu sobie z problemami w przedsiębiorstwie
 2. Nazywamy rzeczy po imieniu – identyfikacja problemów w praktyce
 3. Opis problemu w praktyce
 4. Czy wszystkie problemy są jednakowo ważne? – przegląd i priorytetyzacja zidentyfikowanych problemów (macierz decyzyjna, macierz Eisenhowera)
 5. Przegląd i zastosowanie podstawowych narzędzi rozwiązywania problemów (Problem Solving) – PDCA, DMAIC, A3, 8D
 6. Analiza przyczyn źródłowych problemów – zastosowanie diagramu Ishikawy, 5Why
 7. Zastosowanie analizy Pareto
 8. Mapowanie procesów i zastosowanie map procesu do rozwiązywania problemów
 9. Arkusze kontrolne (check sheets) – zastosowanie w praktyce
 10. Histogram, Box Plot
 11. Diagram Pokrewieństwa (Affinity Diagram) – zastosowanie w praktyce
 12. Diagram Powiązań (Interrelationship Diagram) – zastosowanie w praktyce.


Dzień 2

 1. Diagram Drzewa (Tree Diagram) – zastosowanie w praktyce
 2. Diagram macierzowy (Matrix Diagram) – zastosowanie w praktyce
 3. Diagram Sieci Aktywności (Activity Network Diagram) – zastosowanie w praktyce
 4. Metoda TRIZ – ros. Теория решения изобретательских задач (Teoria Reszenija Izobretatielskich Zadacz)
 5. Burza mózgów – zastosowanie w praktyce
 6. Metoda Philips 6-3-5
 7. Technika Grupy Nominalnej
 8. Analiza Pola Sił (Force Field Analysis)
 9. Technika SCAMPER
 10. Opracowanie i ocena scenariuszy rozwiązań wybranych problemów
 11. Opracowanie planu działań i ustalenie odpowiedzialności za ich realizację
 12. Ustalenie zasad raportowania realizacji planu działań

Termin i lokalizacja

Problem Solving

9-10 maja 2024


ONLINE

Termin: 9-10 maja 2024
zapisz się na szkolenie

Najbliższe szkolenia

+48 616 661 374
biuro@openhorizon.com.pl