Cele szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy oraz umiejętności związanych z posługiwaniem się podstawowymi narzędziami usprawniania procesów wg metody Lean Six Sigma i cyklu doskonalenia DMAIC (Define – Zdefiniuj, Measure – Zmierz, Analyse -Analizuj, Improve – Usprawnij, Control – Skontroluj).

Rola White Belt w Lean Six Sigma

Lean Six Sigma White Belt to osoba, która legitymuje się doświadczeniem biznesowym i wiedzą o procesach biznesowych, w których na co dzień uczestniczy. Współpracuje z Green Belts oraz Yellow Belts w ramach projektów usprawniających procesy, realizując przydzielone zadania projektowe. White Belt winien sprawnie posługiwać się w praktyce podstawowymi narzędziami Lean Six Sigma, dostrzegać i identyfikować marnotrawstwo, rozumieć istotę procesu oraz czynników, które wpływają na efektywność procesów oraz zadowolenie klienta.

Korzyści ze szkolenia:

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • Zrozumiesz istotę filozofii Lean oraz Six Sigma
 • Poznasz skuteczne narzędzia do usprawniania procesów i rozwiązywania problemów
 • Zdobędziesz umiejętność mapowania oraz analizy przebiegu procesu
 • Poznasz zasady identyfikowania wymagań klientów procesu
 • Dowiesz się jak zbudować system pomiaru efektywności procesu
 • Nauczysz się identyfikowania marnotrawstwa w procesach i przedsiębiorstwie
 • Poznasz cyklu doskonalenia DMAIC
 • Zdobędziesz umiejętność diagnozy i identyfikacji przyczyn źródłowych problemów i wąskich gardeł w procesie
 • Dowiesz się, które narzędzia zastosować do rozwiązania problemu i eliminacji marnotrawstwa
 • Poznasz inne osoby zafascynowane Lean Six Sigma i nawiążesz nowe znajomości
 • Wymienisz poglądy, doświadczenia i przemyślenia z innymi praktykami

 

Adresaci szkolenia:

Specjaliści procesowi, inżynierowie i analitycy procesów, specjaliści produkcji, logistyki, gospodarki remontowej, zapatrzenia, sprzedaży i dystrybucji, kierownicy średniego i operacyjnego szczebla zarządzania, uczestnicy procesów biznesowych zaangażowani w projekty usprawniające.


Trener:

certyfikowany Master Black Belt z wieloletnim doświadczeniem projektowym i trenerskim


Czas trwania i organizacja szkolenia:

Szkolenie trwa 2 dni szkoleniowe – w sumie 16h. Szkolenie łączy w sobie formułę wykładu oraz warsztatów praktycznych, w trakcie których uczestnicy poznają teorię, analizują studia przypadków, wykonują ćwiczenia praktyczne poznając w ten sposób podstawowe narzędzia Lean Six Sigma. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają cykl usprawniania procesów DMAIC (D-Define, M-Measure, A-Analyse, I-Improve, C-Control),  podstawy zarządzania procesami oraz najważniejsze narzędzia do doskonalenia procesów


Materiały szkoleniowe:

Segregator z materiałami szkoleniowymi (70 stron) zawierający wykład, słownik pojęć, literaturę, przykłady, ćwiczenia oraz studia przypadków. Uczestnicy otrzymują również gotowe formularze, wspomagające zastosowanie poszczególnych narzędzi.


Certyfikacja:

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu testu wiedzy otrzymują certyfikat Lean Six Sigma WHITE BELT. Certyfikat jest wydawany w języku angielskim.

Zdobyty certyfikat umożliwia dalsze podnoszenie wiedzy z zakresu LEAN SIX SIGMA w ramach kursów uzupełniających do poziomów YELLOW , GREEN oraz BLACK BELT


Zakres szkolenia:

 1.Lean Management – wprowadzenie
– Geneza Lean Manufacturing
– Podstawowe elementy filozofii Lean
– Idea ciągłego doskonalenia – KAIZEN
– Cele transformacji, ramy organizacyjne oraz kluczowe role i odpowiedzialności
2. Typy marnotrawstwa – 7 typów strat +1
– Klasyfikacja typów marnotrawstwa
– Przykłady typów marnotrawstwa
– Ćwiczenie – identyfikacja marnotrawstwa
3. Mapowanie strumienia wartości
– Zjawisko silosów w przedsiębiorstwach i jego konsekwencje
– Pojęcie i zasady identyfikacji strumienia wartości
– Technika mapowania Makigami
– Zasady ustalania czasów Lead Time oraz Cycle Time oraz Processing Time
– Ćwiczenie praktyczne
4. Analiza mapy strumienia wartości
– Identyfikacja wąskich gardeł oraz VA/NVA
– Takt Time oraz wykres Yamazumi
– Zasady balansowania procesu
5. Przegląd narzędzi i technik eliminacji marnotrawstwa (Kanban, SMED, TPM, Poka Yoke, Jidoka, Standaryzacja, 5S)
6. Identyfikacja problemów
– Zasady identyfikacji problemów
– podstawowe błędy przy identyfikacji problemów i ich konsekwencje
– ustalanie priorytetów dla problemów – macierz Eisenhowera
7. Metody rozwiązywania problemów
– Cykl PDCA,
– Metoda 8D (osiem dyscyplin),
– Raport A3
– DMAIC
8. Wprowadzenie do Six Sigma
– Geneza Six Sigma
– Główne zasady i cele
– Model x-ów i y-ów
– fazy w cyklu DMAIC i typowe narzędzia
9. Proces i identyfikacja prosu
– Mapa SIPOC
– Ćwiczenie – SIPOC
10. Pozyskiwanie głosu Klienta
– Pojęcie VOC – Voice of Client/Customer
– Identyfikacja VOC – ćwiczenie
11. Zasady tworzenia mierników dla pomiaru procesu
– Rodzaje mierników
– Pojęcie CTQ oraz drzewo CTQ
– Plan zbierania danych – budowa i zawartość
12. Zasady ustalania przyczyn źródłowych problemu
– Podejście do identyfikacji potencjalnych przyczyn źródłowych
– Diagram Ishikawy
– Metoda 5Why
– Diagram Pareto
13. Opracowanie planu działań doskonalących
– Zasady generowania i oceny pomysłów usprawnień
– Planowanie działań
– Ustalanie odpowiedzialności i zasad monitowania postępów
14. Podsumowanie szkolenia i wypełnienie ankiet
15. Test wiedzy

Termin i lokalizacja

Lean Six Sigma White Belt

10-11 czerwca 2024


ONLINE

Termin: 10-11 czerwca 2024
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma White Belt

4-5 lipca 2024


Warszawa

Termin: 4-5 lipca 2024
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma White Belt

8-9 sierpnia 2024


ONLINE

Termin: 8-9 sierpnia 2024
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma White Belt

3-4 września 2024


Warszawa

Termin: 3-4 września 2024
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma White Belt

19-20 września 2024


Online

Termin: 19-20 września 2024
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma White Belt

17-18 października 2024


Warszawa

Termin: 17-18 października 2024
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma White Belt

14-15 listopada 2024


Online

Termin: 14-15 listopada 2024
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma White Belt

12-13 grudnia 2024


Warszawa

Termin: 12-13 grudnia 2024
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma White Belt

14-15 listopada 2024


Online

Termin: 14-15 listopada 2024
zapisz się na szkolenie

Lean Six Sigma White Belt

12-13 grudnia 2024


Warszawa

Termin: 12-13 grudnia 2024
zapisz się na szkolenie

Najbliższe szkolenia

+48 616 661 374
biuro@openhorizon.com.pl