Cele warsztatu:

Warsztaty SMED (Single Minute Exchange of Die) mają na celu przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy teoretycznej o SMED oraz przede wszystkim zastosowanie jej w praktyce do usprawnienia procesu przezbrajania wybranej maszyny. Warsztaty mają za zadanie dostarczyć firmie wymiernych korzyści ze skrócenia procesu przezbrajania oraz wypracować pomysły dalszych usprawnień do wdrożenia.

Opis warsztatu:

Warsztaty SMED to intensywne szkolenie mające na celu optymalizację procesu przezbrojenia wybranej maszyny, oparte na efektywnych metodach japońskich. Uczestnicy nauczą się, jak skrócić czas przezbrojenia, zwiększyć wydajność maszyn oraz poprawić elastyczność produkcji. Szczególny nacisk kładziony jest na eliminację marnotrawstwa i zwiększenie dostępności parku maszynowego.

Program warsztatów jest podzielony na dwa dni. Pierwszy dzień obejmuje wprowadzenie do pojęcia przezbrojenia, zastosowania narzędzi Kaizen i 5S w procesie SMED, wybór miejsca na pierwsze warsztaty, analizę kosztów przezbrojenia, a także siedem kroków KAIZEN w kontekście optymalizacji przezbrojeń. Drugi dzień skupia się na obserwacji, analizie i optymalizacji realnego przezbrojenia na maszynie klienta, a także na zarządzaniu standardami, mierzeniu wydajności przezbrojeń, planowaniu oraz innych metodach optymalizacji.

Szkolenie jest bogate w część teoretyczną, wzmacnianą praktycznymi ćwiczeniami i przykładami. Realizowane jest na bazie realnego przezbrojenia na maszynie lub linii produkcyjnej klienta. Dodatkowo, warsztaty mogą obejmować tematy związane z Kaizen, 5S, pracą standaryzowaną, TPM oraz OJT/TWI, dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników.

Metoda szybkich przezbrojeń SMED (Single Minute Exchange of Die) należy do podstawowych narzędzi Lean Manufacturing. SMED jest metodą wymyśloną i zastosowaną pierwotnie z ogromnymi sukcesami w koncernie Toyota, umożliwiając skrócenie czasu przezbrajania pras z 4 godzin do kilku minut. Taki jest też nadrzędny cel metody aby sprowadzić czas przezbrajania do liczby minut wyrażonych jednocyfrowo. Ogólnie rzecz biorąc czas przezbrajania stanowi stratę maszynową związaną z wyłączeniem maszyny w celu przestawienia maszyny na inny wyrób, co często wiąże się z wymianą narzędzia, wymianą wyposażenia, regulacjami, wykonaniem serii próbnych itp. Obecnie wiele firm produkcyjnych funkcjonuje w warunkach rynkowych w których musi produkować szeroki asortyment wyrobów zapewniając jednocześnie krótkie czasy realizacji zamówień, co skutkuje wieloma przezbrojeniami w trakcie zmiany roboczej. SMED pozwala znacząco zredukować poziom strat maszynowych poprzez podniesienie dostępności wykorzystania maszyn.

 

Korzyści:

  • Zrozumienie istoty koncepcji SMED i obszarów jej zastosowania
  • Poznanie kroków postępowania w SMED
  • Przećwiczenie SMED w praktyce na wybranej maszynie

 

Dla kogo?:

Warsztaty są dedykowane dla pracowników i liderów produkcji, operatorów maszyn, pracowników utrzymanie ruchu

Trener:

Trener posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie zarządzania produkcją i utrzymaniem ruchu

 

Czas trwania:

2 dni = 16 h

 

Materiały szkoleniowe:

Materiały szkoleniowe mają objętość 40 stron i zawierają wykład, słownik pojęć, literaturę, przykłady, ćwiczenia oraz studia przypadków. Uczestnicy otrzymają również materiały w formie elektronicznej w postaci e-booka.

 

Certyfikacja:

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia otrzymują certyfikat uczestnictwa

 

Metodyka warsztatów:

Warsztaty stanowią połączenie teoretycznego wykładu z częścią praktyczną, dzięki czemu uczestnicy mogą szybko wykorzystać w praktyce wiedzę zdobytą podczas szkolenia. W trakcie zajęć uczestnicy usprawniają proces przezbrajania wybranej maszyny.

 

Program Warsztatów:

Dzień I:

1.  Wprowadzenie do przezbrajania: Poznanie definicji i japońskiego podejścia do procesu przezbrojenia.

2.  Kaizen & 5S w SMED: Jak narzędzia Kaizen i 5S wspomagają szybkie przezbrojenie maszyny.

3.  Wybór miejsca na pierwsze warsztaty: Kryteria wyboru miejsca do wdrożenia SMED.

4.  Kalkulacja kosztów przezbrojenia: Zrozumienie i liczenie kosztów związanych z przezbrojeniem.

5.  7 Kroków KAIZEN w optymalizacji przezbrojeń: Japońskie podejście do optymalizacji przezbrojeń w duchu SMED.

6.  Aktualny stan i obserwacje: Analiza aktualnego stanu przezbrojenia i obserwacje realnych działań.

7.  Kaizen prac przygotowawczych: Usprawnienie procesu przygotowania do przezbrojenia.

8.  Kaizen pracy podczas przezbrojenia: Doskonalenie pracy wykonywanej w trakcie przezbrojenia.

9.  Kaizen maszyny: Optymalizacja czynności wewnętrznych i zewnętrznych.

10.  Kaizen ruchów: Analiza ruchów personelu podczas przezbrojenia.

 

Dzień II:

1. Obserwacja przezbrojenia maszyny: Obserwacja realnego przezbrojenia na maszynie klienta.

2.  Analiza OPOS: Systemowe podejście do optymalizacji SMED.

3.  Analiza przezbrojenia: Analiza obserwowanego przezbrojenia w kontekście zdobytej wiedzy.

4.  Optymalizacja przezbrojenia: Burza mózgów na temat skrócenia czasu obserwowanego przezbrojenia.

5.  Zarządzanie standardami: Standaryzacja wypracowanych rozwiązań i ciągłe doskonalenie.

6.  Mierzenie wydajności przezbrojeń: Jak mierzyć efektywność przezbrojeń.

7.  Planowanie przezbrojeń: Planowanie produktów dla optymalizacji czasu przezbrojeń.

8.  Inne metody optymalizacji przezbrojenia: Alternatywne podejścia do skracania czasu przezbrojeń.

Termin i lokalizacja

Warsztaty SMED w Twojej firmie


Prosimy o kontakt w sprawie oferty

Termin: do ustalenia
zapisz się na szkolenie

Najbliższe szkolenia

+48 616 661 374
biuro@openhorizon.com.pl