Szkolenie Auditor Wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem i Środowiskiem

Współczesny świat biznesu stawia przed organizacjami coraz większe wymagania dotyczące jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. W tym dynamicznym środowisku rola Auditora Wewnętrznego Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem i Środowiskiem staje się kluczowa. Nasze szkolenie jest zaprojektowane, aby wyposażyć uczestników w umiejętności i wiedzę niezbędną do skutecznego pełnienia tej roli.

Szkolenie zapewnia głębokie zrozumienie wymagań zawartych w normach ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001, oraz uczy, jak przeprowadzać skuteczne audyty wewnętrzne, które są kluczowe dla utrzymania i doskonalenia tych systemów. Uczestnicy nauczą się, jak identyfikować potencjalne problemy i niezgodności oraz jak efektywnie komunikować swoje ustalenia, aby wspierać ciągłe doskonalenie w organizacji.

Audyt wewnętrzny jest nie tylko narzędziem kontroli, ale również ważnym elementem strategii zarządzania ryzykiem i poprawy działalności. W naszym szkoleniu kładziemy nacisk na praktyczne umiejętności potrzebne do przeprowadzania audytów, które przynoszą realne korzyści dla organizacji. Uczestnicy zdobędą umiejętności analizowania procesów, oceny ryzyka oraz formułowania zaleceń, które pomagają w realizacji strategicznych celów firmy.

Szkolenie to jest również świetną okazją do wymiany doświadczeń z innymi profesjonalistami w dziedzinie audytu. Uczestnicy będą mogli dzielić się swoimi spostrzeżeniami i uczyć się od innych, co stanowi cenne doświadczenie zawodowe. Nasi doświadczeni trenerzy zapewniają, że materiał szkoleniowy jest prezentowany w sposób jasny i przystępny, co umożliwia szybkie przyswojenie wiedzy i umiejętności.

Nasze szkolenie jest idealne dla tych, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności audytorskie, zwiększyć swoją wartość na rynku pracy oraz przyczynić się do wzrostu jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska w swojej organizacji. Zapewniamy, że po ukończeniu naszego szkolenia uczestnicy będą wyposażeni w narzędzia niezbędne do skutecznego i profesjonalnego przeprowadzania audytów wewnętrznych.

Zapraszamy do dołączenia do naszego kursu, który jest nie tylko krokiem ku osobistemu rozwojowi zawodowemu, ale również ważnym elementem w budowaniu trwałej wartości i doskonałości operacyjnej w Państwa organizacji. To inwestycja w przyszłość, która przyniesie długoterminowe korzyści zarówno dla uczestników, jak i dla ich firm.

 

Cel szkolenia:

Szkolenie ma za zadanie przygotować słuchaczy do pełnienia roli Auditora Wewnętrznego Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem i Środowiskiem


Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób mających pełnić rolę Auditorów Wewnętrznych Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem i Środowiskiem wg norm ISO 9001, 45001 oraz 14001


Trener prowadzący szkolenie:

Ekspert procesowy z ponad 20 letnim doświadczeniem w jako wdrożeniowiec oraz auditor w wielu branżach

 

Czas trwania szkolenia:

3 dni – 24 godziny


Lokalizacja

Ośrodek szkoleniowy


Materiały szkoleniowe:

Materiały szkoleniowe zawierają 120 stron (po jednym segregatorze dla każdego uczestnika) i obejmują treść wykładu, definicje pojęć i ich angielskich odpowiedników, a także materiały z warsztatów – ćwiczenia wraz z rozwiązaniami.


Certyfikaty:

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat Auditora Wewnętrznego Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem i Środowiskiem wg norm ISO 9001, 45001 oraz 14001


Program szkolenia:

 

Dzień 1: Wymagania norm i podstawy auditowania

 

1. Wprowadzenie do norm ISO

· Przegląd ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

· Podobieństwa i różnice między normami

· Wymagania dotyczące dokumentacji i zapisów

· Zasady auditowania według ISO 19011

2. Przegląd zasad auditowania

· Etyka zawodowa i poufność

· Rola i odpowiedzialności auditorów

· Typy i zakres auditów

· Audity wewnętrzne, zewnętrzne i certyfikacyjne

· Planowanie auditów w organizacji

· Analiza interesariuszy i ich wpływ na audit

3. Warsztaty: Analiza wymagań norm

· Ćwiczenia praktyczne dotyczące zrozumienia wymagań

· Grupowa analiza przypadków z życia wziętych

· Feedback i dyskusja

4. Wprowadzenie do zintegrowanych systemów zarządzania

· Dokumentacja Zintegrowanych Systemów Zarządzania

· Korzyści płynące z integracji systemów

· Przykłady zintegrowanych systemów zarządzania

 

Dzień 2: Techniki auditowania i zarządzanie procesami

 

1. Planowanie auditu

· Tworzenie efektywnego planu auditu

· Wybór zespołu auditowego i przydział zadań

· Rozwój listy kontrolnej auditowej

2.Przeprowadzanie auditu

· Techniki przeprowadzania wywiadów

· Obserwacja procesów i warunków pracy

· Analiza dokumentacji i zapisów

3. Warsztaty: Symulacja auditu

· Przeprowadzanie symulowanego auditu w grupach

· Ocena i analiza wyników auditu

· Wnioski i rekomendacje

4. Zarządzanie procesami

· Metody oceny procesów

· Techniki identyfikacji punktów krytycznych

· Przykłady dobrych praktyk

5.Komunikacja wyników auditu

·  Efektywne sposoby komunikacji ustaleń auditowych

·  Omówienie budowy i zawartości raportu auditowego

·  Wpływ wyników auditu na dalsze działania

 

Dzień 3: Raportowanie i działania poauditowe

 

1. Raportowanie wyników auditu

· Struktura raportu auditowego

· Znaczenie jasnego i zrozumiałego raportowania

· Przykłady dobrych praktyk w raportowaniu

2.Działania poauditowe

· Zarządzanie niezgodnościami

· Planowanie i monitorowanie działań korygujących

· Metodyka analizy przyczyn głównych

3. Doskonalenie systemu zarządzania

· Metody ciągłego doskonalenia

· Wykorzystanie wyników auditu do poprawy systemu

· Zarządzanie zmianą

4. Podsumowanie szkolenia

· Omówienie kluczowych punktów szkolenia

· Dyskusja i odpowiedzi na pytania

· Planowanie dalszego rozwoju zawodowego

5. Test końcowy i certyfikacja

· Test wiedzy z zakresu przeprowadzonego szkolenia

· Ocena testu i omówienie odpowiedzi

· Wręczenie certyfikatów ukończenia szkolenia

 

 

Termin i lokalizacja

Auditor wewnętrzny ZSZ

9-11 kwietnia 2024


Warszawa

Termin: 9-11 kwietnia 2024
zapisz się na szkolenie

Najbliższe szkolenia

+48 616 661 374
biuro@openhorizon.com.pl