Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu analizy FMEA i praktycznego jej zastosowania do rozwiązywania problemów produkcyjnych dotyczących zarówno procesu jak i produktu a także ciągłego doskonalenia przedsiębiorstwa – wyrobu i procesu.

Opis szkolenia:

Analiza FMEA jest jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych przy projektowaniu i doskonaleniu procesów oraz wyrobów. Opiera się ona na fakcie, że większość problemów i ich przyczyn ma swoje źródło w fazie projektowania wyrobu lub procesu natomiast zdecydowana większość tych problemów ujawnia się dopiero na znacznie późniejszym etapie etapie funkcjonowania procesu lub użytkowania wyrobu. Przekłada się to również na koszty usuwania tych problemów – w fazie kiedy proces już został wdrożony i funkcjonuje lub wyroby trafiły do użytkownika , koszty są wielokrotnie większe niż gdyby tym problemom udało się zapobiec jeszcze na etapie projektowania. Szkolenie równie ujmuje FMEA jako narzędzie ciągłego doskonalenia procesu w oparci o proces systematycznych przeglądów procesu lub wyrobu z wykorzystaniem zgromadzonych danych o występujących problemach w procesie lub wyrobie (tzw. scenariusze awarii)

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

 1. czym jest FMEA i jakie ma zastosowanie
 2. akie korzyści organizacja uzyskuje z jej zastosowania
 3. z jakich działań składa się opracowanie tej analizy
 4. jak prawidłowo zorganizować zespół
 5. jak moderować sesję analizy
 6. w jaki sposób określić istotne cechy wyrobu lub procesu
 7. jak identyfikować potencjalne wady oraz ocenić i istotność
 8. jak oceniać przyczyny wad i ryzyko ich wystąpienia
 9. w jaki sposób identyfikować działania naprawcze
 10. jak wykorzystać FMEA do ciągłego doskonalenia wyrobu i procesu


Czas trwania szkolenia:

1 dzień = 8h


Adresaci szkolenia:

 • Specjalisci ds. Jakości
 • Inżynierowie Produkcji
 • Kontrolerzy Jakości
 • pracownicy Działów Projektowania
 • pracownicy Działów Zarządzania Jakością


Materiały szkoleniowe:

Uczestnicy otrzymują 40 stronicowe materiały szkoleniowe


Certyfikacja:

Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat uczestnictwa w szkoleniu


Program szkolenia:

 1. Geneza FMEA
 2. Cel i zastosowanie
 3. Typy FMEA – FMEA procesu i produktu
 4. Struktura analizy
 5. Arkusze wykorzystywane w analizie
 6. Przykłady analiz
 7. Postępowanie w ramach analizy
 8. Etap 1 Przygotowanie Zespołu do analizy
 9. Etap 2 Zidentyfikowanie wszystkich cech wyrobów oraz etapów procesu
 10. Etap 3 Sporządzenie listy możliwych wad Etap 4 Identyfikacja skutków wad oraz ocena ich istotności
 11. Etap 5 Identyfikacja przyczyn potencjalnych wad i ocena ich występowalności
 12. Etap 6 Ustalenie aktualnych działań prewencyjnych i kontrolnych i ocena wykrywalności
 13. Etap 7 Ocena ryzyka – wskaźnik RPN
 14. Etap 8 Wskazanie działań naprawczych
 15. Problemy i błędy popełnianie w ramach analizy FMEA
 16. Zastosowanie analizy FMEA w ciągłym doskonaleniu procesu/produktu
 17. Przeglądy FMEA i zarządzanie działaniami naprawczymi

Termin i lokalizacja

Analiza FMEA w praktyce

24 maja 2024


Poznań

Termin: 24 maja 2024
zapisz się na szkolenie

Najbliższe szkolenia

+48 616 661 374
biuro@openhorizon.com.pl