Cele warsztatów:

Poznanie przez uczestników istoty SMED oraz poszczególnych kroków jej realizacji

 

Opis warsztatów:

Metoda szybkich przezbrojeń SMED (Single Minute Exchange of Die) należy do podstawowych narzędzi Lean Manufacturing. SMED jest metodą wymyśloną i zastosowaną pierwotnie z ogromnymi sukcesami w koncernie Toyota, umożliwiając skrócenie czasu przezbrajania pras z 4 godzin do kilku minut. Taki jest też nadrzędny cel metody aby sprowadzić czas przezbrajania do liczby minut wyrażonych jednocyfrowo. Ogólnie rzecz biorąc czas przezbrajania stanowi stratę maszynową związaną z wyłączeniem maszyny w celu przestawienia maszyny na inny wyrób, co często wiąże się z wymianą narzędzia, wymianą wyposażenia, regulacjami, wykonaniem serii próbnych itp. Obecnie wiele firm produkcyjnych funkcjonuje w warunkach rynkowych w których musi produkować szeroki asortyment wyrobów zapewniając jednocześnie krótkie czasy realizacji zamówień, co skutkuje wieloma przezbrojeniami w trakcie zmiany roboczej. SMED pozwala znacząco zredukować poziom strat maszynowych poprzez podniesienie dostępności wykorzystania maszyn.

Celem warsztatów SMED (Single Minute Exchange of Die) jest skrócenie czasu przezbrojenia maszyn oraz podniesienie efektywności parku maszynowego. Co daje nam
japońskie podejście do przezbrojeń?
• Eliminację marnotrawstwa z procesu przezbrojenia
• Zwiększamy wydajność procesu (np. OEE, Productivity)
• Poprawia elastyczność produkcji
• Większą dostępność parku maszynowego
Część teoretyczna wzmacniana jest ćwiczeniami praktycznym oraz wieloma praktycznymi przykładami które można zastosować w praktyce.
W trakcie warsztatów uczestnicy szkolenia analizują 20 filmów i case study szkoleniowych mających na celu zmianę podejścia i spojrzenia na czynności jakie można zaobserwować w
trakcie przezbrojenia.

Korzyści:

– Zrozumienie istoty koncepcji SMED i obszarów jej zastosowania
– Możliwość poprawy efektywności parku maszynowego.
– Szansa na eliminację marnotrawstwa, skrócenie czasu przezbrojenia dzięki czemu obniża się koszt produkcji.
– Warsztat stanowi impuls do działania i jasno określa cel i sens działań związanych z SMED.
– Pobudzenie do kreatywnego myślenia i generowania pomysłów usprawnień.

 

Adresaci warsztatów:

Warsztaty są dedykowane dla osób dokonujących przezbrojenia, inżynierów procesów, liderów zespołów produkcyjnych, osób zajmujących się ciągłym doskonaleniem, techników
UR, osób z działów wspierających obszar produkcji, pracowników produkcji, operatorów maszyn, pracowników dozoru technicznego oraz pracowników utrzymania ruchu

 

Trener:

Warsztat prowadzony jest przez doświadczonego trenera oraz praktyka SMED i TPM, wyszkolonego w Japonii i mającego za sobą kilkunastoletnie doświadczenie na produkcji i w utrzymaniu ruchu.

 

Czas trwania:

2 dni= 16 h

 

Materiały szkoleniowe:

Materiały szkoleniowe mają objętość 70 stron i zawierają wykład, słownik pojęć, literaturę, przykłady, ćwiczenia oraz studia przypadków.

 

Certyfikacja:

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia otrzymują certyfikat uczestnictwa

 

Metodyka szkolenia:

Szkolenie jest połączeniem teoretycznych wykładów z warsztatami, dzięki czemu uczestnicy mogą szybko wykorzystać w praktyce wiedzę zdobytą podczas szkolenia. W trakcie zajęć uczestnicy przechodząc przez poszczególne kroki metody, analizują 20 filmów i case study szkoleniowych mających na celu zmianę podejścia i spojrzenia na organizację czynności w ramach przezbrojenia

 

Program warsztatu:

 

Dzień 1

1. Co to jest przezbrojenie?
Uczestnicy w ramach szkolenia dowiedzą się czym jest przezbrojenie oraz jakie jest japońskie podejście
do procesu przezbrojenia.
2. Kaizen & 5S jako wsparcie SMED
Uczestnicy poznają jak narzędzia takie jak Kazien i 5S wspomagają proces szybkiego przezbrojenia
maszyny.
3. Wybór miejsca na pierwsze Warsztaty SMED
Kilka słów o tym, jak wytypować miejsce na początek przygody z SMED.
4. Kalkulacja kosztów przezbrojenia
Przezbrojenie jest kosztem. Znając koszt przezbrojenia łatwiej będzie nam podjąć kluczowe decyzje.
Poruszymy tu wiec kwestię jak liczyć koszt przezbrojenia i jakie korzyści daje nam świadomość kosztów
generowanych na wskutek przezbrojeń.
5. 7 kroków KAIZEN – japońskie podejście do optymalizacji przezbrojeń w duchu SMED
6. Krok 1 – aktualny stan
W tym kroku poznajemy aktualny stan rzeczy dotyczący przezbrojenia oraz prowadzimy obserwacje
realnego przezbrojenia na maszynie.
7. Krok 2 – Kaizen prac przygotowawczych
W tym kroku poznamy japońskie 3 zasady przygotowania do przezbrojenia. Skupiamy się na tym, jak
usprawnić proces przygotowania maszyny i personelu przed rozpoczęciem prac związanych z
przezbrojeniem.
8. Krok 3 – Kaizen pracy
W tym kroku poznajemy czym jest Kaizen w ujęciu przezbrojenia. Skupiamy się na doskonaleniu pracy,
jaka jest wykonywana w trakcie przezbrojenia.
9. Krok 4 – Kaizen maszyny
Poznajemy tu różnicę miedzy czynnościami zewnętrznymi i wewnętrznymi. W ramach Kaizen skupiamy
się nad optymalizacją i doskonaleniem czynności wewnętrznych i ich przekształceniu na zewnętrzne.
10. Krok 5 – Kaizen ruchówW tym kroku skupiamy się na wszelkich ruchach, drodze jaką pracownicy pokonują w trakcie
przezbrojenia.
11. Krok 6 – Standaryzacja, edukacja i szkolenia
Wypracowane rozwiązania w ramach warsztatów SMED trzeba standaryzować. To klucz do Ciągłego
Doskonalenia W tym kroku poznajemy czym jest On the Job Training, jak tworzyć Instrukcje
Przezbrojenia oraz rolę szkolenia pracowników w kontekście przezbrojeń.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień 2

1. Analiza OPOS
Krok poświęcony analizie OPOS – czyli systemowemu podejściu do optymalizacji SMED.
2. Analiza przezbrojenia
Analiza przezbrojenia w oparciu o dotychczasową wiedzę. Analizę przeprowadzamy bazując na filmach
z realnych przezbrojeń, analizując wcześniej przygotowane case study.
3. Optymalizacja przezbrojenia
Panel poświęcony optymalizacji przezbrojeń. Burza mózgów mająca na celu stworzeniu listy pomysłów
które skrócą czas w oparciu o przygotowane materiały szkoleniowe.
4. Krok 7 – Zarządzanie standardami
Żeby utrzymać standard szybkiego przezbrajania, trzeba ciągle podtrzymywać wypracowane
standardy. W tym kroku powiemy też jak tworzyć listy narzędzi do wymiany przy skomplikowanych
przezbrojeniach.
5. Mierzenie wydajności przezbrojeń
W tym kroku powiemy sobie w jaki sposób można mierzyć efektywność przezbrojeń.
6. Planowanie przezbrojeń
Optymalizacja przezbrojeń to nie tylko czynności wewnętrzne i zewnętrzne. To także odpowiednie
planowanie produktów mające na celu optymalizację i redukcję czasu przezbrojeń.
7. Inne metody optymalizacji przezbrojenia
Czynności wewnętrzne i zewnętrzne oraz działania Kaizen to nie jedyny sposób na optymalizację
przezbrojenia. Zastanowimy się i porozmawiamy nad innymi obszarami dzięki którym możliwe jest
skrócenie czasu przezbrojeń.

Termin i lokalizacja

Najbliższe szkolenia

+48 616 661 374
biuro@openhorizon.com.pl