Szkolenie Auditor Wewnętrzny IATF 16949

W dzisiejszym konkurencyjnym środowisku motoryzacyjnym, zrozumienie i stosowanie standardów IATF 16949 jest nie tylko praktyką pożądaną, ale wręcz niezbędną. Jako Auditor Wewnętrzny IATF 16949, masz szansę odegrać kluczową rolę w zapewnieniu, że Twoja organizacja nie tylko spełnia te standardy, ale również wykorzystuje je jako narzędzie do ciągłego doskonalenia i osiągania przewagi konkurencyjnej. Nasze szkolenie jest zaprojektowane, aby dostarczyć Ci niezbędnych umiejętności i wiedzy do pełnienia tej ważnej funkcji.

W trakcie szkolenia będziesz miał okazję zgłębić każdy aspekt standardu IATF 16949, od zrozumienia jego wymagań, przez metodologię audytu, po techniki efektywnego raportowania i formułowania zaleceń. Szkolenie to skupia się na praktycznym zastosowaniu teorii audytu, co pozwoli Ci na przeprowadzanie audytów wewnętrznych w sposób, który nie tylko identyfikuje obszary wymagające uwagi, ale także przyczynia się do rozwoju i doskonalenia procesów w Twojej organizacji.

Przez interaktywne sesje, studia przypadków i dyskusje grupowe, będziesz miał możliwość wymiany doświadczeń z innymi profesjonalistami z branży. Dzięki temu nasze szkolenie stanowi doskonałą platformę do budowania sieci kontaktów zawodowych i wymiany najlepszych praktyk.

Opanowanie umiejętności audytora wewnętrznego IATF 16949 to nie tylko krok w kierunku spełnienia wymagań normy, ale przede wszystkim inwestycja w rozwój osobisty i zawodowy. Po ukończeniu szkolenia będziesz mógł skutecznie przeprowadzać audyty, które pomogą Twojej organizacji w utrzymaniu wysokich standardów jakości, zwiększaniu efektywności operacyjnej i budowaniu solidnych relacji z klientami w branży motoryzacyjnej.

Nasze szkolenie to nie tylko przekazanie wiedzy, ale również inspiracja do działania. Zapraszamy Cię do uczestnictwa w naszym kursie, który wyposaży Cię w narzędzia niezbędne do zostania skutecznym i cenionym audytorem wewnętrznym IATF 16949, kluczowym dla sukcesu Twojej firmy w branży motoryzacyjnej. To szansa na rozwinięcie swojej kariery i przyczynienie się do wzrostu jakości i efektywności w Twojej organizacji.

 

Cel szkolenia:

Szkolenie ma za zadanie przygotować słuchaczy do pełnienia roli Auditorów Wewnętrznych IATF 16949

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób mających pełnić rolę Auditorów Wewnętrznych IATF 16949

 

Trener prowadzący szkolenie:

Ekspert procesowy z ponad 20 letnim doświadczeniem w jako wdrożeniowiec oraz auditor w branży motoryzacyjnej

 

Czas trwania szkolenia:

2 dni – 16 godzin


Lokalizacja

Ośrodek szkoleniowy


Materiały szkoleniowe:

Materiały szkoleniowe zawierają 80 stron (po jednym segregatorze dla każdego uczestnika) i obejmują treść wykładu, definicje pojęć i ich angielskich odpowiedników, a także materiały z warsztatów – ćwiczenia wraz z rozwiązaniami.


Certyfikaty:

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat Auditora Wewnętrznego IATF 16949

Program szkolenia:

 

Dzień 1: Wprowadzenie i Podstawy IATF 16949:2016

 

1. Wprowadzenie i cele szkolenia

• Przedstawienie trenerów i uczestników

• Cel i zakres szkolenia

• Krótki przegląd standardów jakości w przemyśle motoryzacyjnym

2. Historia i znaczenie IATF 16949

• Rozwój standardów jakości w motoryzacji

• Różnice między IATF 16949 a ISO 9001

• Znaczenie IATF 16949 dla producentów i dostawców w branży motoryzacyjnej

3. Struktura i kluczowe wymagania IATF 16949

• Szczegółowy przegląd struktury standardu

• Przegląd kluczowych wymagań i procesów

• Rozumienie kontekstu organizacji i zarządzanie ryzykiem

4. Procesy zarządzania jakością

• Planowanie jakości

• Kontrola procesów produkcyjnych

• Ciągłe doskonalenie i metodyki lean manufacturing

5. Zarządzanie produktem i procesem

•  Projektowanie i rozwój produktu zgodnie z IATF 16949

•  Kontrola zmian w produktach i procesach

•  Wymagania dotyczące walidacji procesów produkcyjnych

6. Zarządzanie łańcuchem dostaw

• Wymagania IATF dla dostawców i poddostawców

• Zarządzanie jakością w łańcuchu dostaw

• Metody oceny i wyboru dostawców

7. Zarządzanie awaryjnością i planowanie ciągłości działania

• Techniki zarządzania sytuacjami awaryjnymi

• Planowanie ciągłości działania w przypadku awarii

• Przygotowanie do kryzysów i zarządzanie nimi

8. Zarządzanie ryzykiem i możliwościami

• Metody identyfikacji ryzyka w przemyśle motoryzacyjnym

• Techniki oceny i zarządzania ryzykiem

• Wykorzystanie analizy SWOT i PESTLE w kontekście IATF 16949

9. Zarządzanie zasobami ludzkimi i kompetencjami

• Wymagania IATF dotyczące kompetencji, szkoleń i świadomości

• Tworzenie programów szkoleniowych dla pracowników

•  Ocena skuteczności szkoleń i rozwoju personelu

 

 

Dzień 2: Implementacja i Audytowanie

 

1.  Wdrażanie IATF 16949 w organizacji

•  Krok po kroku proces wdrażania

• Integracja z istniejącymi systemami zarządzania jakością

• Przykłady dobrych praktyk i pułapek

2. Zarządzanie dokumentacją i zapisami

• Wymagania dotyczące dokumentacji

• Zarządzanie zapisami jakościowymi

• Przykłady efektywnej dokumentacji i archiwizacji

3. Audyt wewnętrzny i zewnętrzny

• Przygotowanie do audytu

• Przeprowadzanie audytu wewnętrznego

• Współpraca z audytorami zewnętrznymi

4. Studium przypadku i dyskusje grupowe

• Analiza rzeczywistego przypadku wdrożenia IATF 16949

• Dyskusje i wymiana doświadczeń między uczestnikami

5. Rozwiązywanie problemów i poprawa ciągła

• Techniki rozwiązywania problemów (np. 8D, Ishikawa)

• Metody poprawy ciągłej (np. Kaizen, Six Sigma)

• Przykłady skutecznych działań naprawczych

6. Wykorzystanie technologii informacyjnych

• Zastosowanie systemów informatycznych w zarządzaniu jakością

• Digitalizacja procesów i dokumentacji

• Narzędzia do monitorowania i analizy danych jakościowych

7. Etyka i odpowiedzialność korporacyjna

• Rola etyki w przemyśle motoryzacyjnym

• Wprowadzenie do zrównoważonego rozwoju i CSR (Corporate Social Responsibility)

• Wymagania IATF w zakresie etyki biznesowej i odpowiedzialności społecznej

8. Podsumowanie

•  Podsumowanie kluczowych punktów szkolenia

•  Dyskusja na temat dalszych kroków i możliwości rozwoju

9. Test końcowy i certyfikacja

· Test wiedzy z zakresu przeprowadzonego szkolenia

· Ocena testu i omówienie odpowiedzi

· Wręczenie certyfikatów ukończenia szkolenia

 

 

Termin i lokalizacja

Auditor wewnętrzny IATF 16949

8-9 marca 2024


Poznań

Termin: 8-9 marca 2024
zapisz się na szkolenie

Najbliższe szkolenia

+48 616 661 374
biuro@openhorizon.com.pl