Szkolenie Pełnomocnik Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem i Środowiskiem

Pełnomocnik Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem i Środowiskiem to rola, która stanowi serce nowoczesnego zarządzania w przedsiębiorstwie. Jest to pozycja, która wymaga nie tylko szerokiej wiedzy technicznej, ale również umiejętności zarządzania zmianą, efektywnej komunikacji i umiejętności współpracy między działami. Nasze szkolenie zostało zaprojektowane, aby dostarczyć uczestnikom kompleksowego zestawu narzędzi i wiedzy potrzebnych do skutecznego pełnienia tej roli.

Szkolenie skupia się na holistycznym podejściu do systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem pracy i ochroną środowiska. Uczestnicy zdobędą umiejętności niezbędne do analizowania obecnych procesów w organizacji, identyfikowania obszarów wymagających poprawy oraz opracowywania i wdrażania strategii, które zapewnią zgodność z międzynarodowymi standardami, takimi jak ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.

Szkolenie kładzie duży nacisk na praktyczne aspekty zarządzania systemami. Uczestnicy będą mieli okazję nauczyć się, jak efektywnie przygotować organizację do audytów zewnętrznych, zarządzać niezgodnościami i wprowadzać skuteczne działania korygujące. Ponadto, szkolenie to rozwinie umiejętności uczestników w zakresie zarządzania zmianą w organizacji, co jest kluczowe w procesie wdrażania i utrzymania systemów zarządzania.

Jednym z największych wyzwań, z którymi będą musieli się zmierzyć Pełnomocnicy, jest zarządzanie ciągłą zgodnością z wymaganiami norm i przepisów. Nasze szkolenie zapewnia umiejętności niezbędne do ciągłego monitorowania, doskonalenia systemów oraz reagowania na zmiany w przepisach i standardach. Uczestnicy nauczą się, jak efektywnie zarządzać zasobami, w tym czasem, ludźmi i finansami, aby zapewnić ciągłe doskonalenie systemów zarządzania.

Nasze szkolenie jest idealne dla osób, które chcą rozwijać swoją karierę jako Pełnomocnicy Zintegrowanych Systemów Zarządzania. Zapewnia ono nie tylko teoretyczne podstawy, ale przede wszystkim skoncentrowane jest na praktycznych aspektach tej roli. Dzięki naszym doświadczonym trenerom, uczestnicy zdobędą cenne wskazówki i najlepsze praktyki, które można zastosować w realnym środowisku biznesowym.

Zapraszamy do udziału w naszym szkoleniu, które jest nie tylko krokiem w kierunku profesjonalnego rozwoju, ale także okazją do wpłynięcia na sukces i wzrost jakości w Państwa organizacji. To inwestycja w przyszłość, która przyniesie wymierne korzyści zarówno dla uczestników, jak i dla ich organizacji.

 

Cel szkolenia:

Szkolenie ma za zadanie przygotować słuchaczy do pełnienia roli Pełnomocnika ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem i Środowiskiem


Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób które pełnią lub będą pełniły rolę Pełnomocników zajmujących się wdrożeniem lub rozwojem istniejących systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem


Trener prowadzący szkolenie:

Ekspert procesowy z ponad 20 letnim doświadczeniem w jako wdrożeniowiec oraz auditor w wielu branżach

 

Czas trwania szkolenia:

3 dni – 24 godziny


Lokalizacja

Ośrodek szkoleniowy


Materiały szkoleniowe:

Materiały szkoleniowe zawierają 120 stron (po jednym segregatorze dla każdego uczestnika) i obejmują treść wykładu, definicje pojęć i ich angielskich odpowiedników, a także materiały z warsztatów – ćwiczenia wraz z rozwiązaniami.


Certyfikaty:

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia dla Pełnomocników.


Program szkolenia:

Dzień 1: Podstawy i teoria

 

1. Wprowadzenie

•  Przegląd kluczowych norm i standardów: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

•  Rola Pełnomocnika w organizacji.

•  Znaczenie zintegrowanego podejścia do zarządzania.

2. System Zarządzania Jakością (ISO 9001)

•  Zasady zarządzania jakością.

•  Proces podejmowania decyzji opartych na danych.

•  Analiza i doskonalenie procesów.

3. System Zarządzania Bezpieczeństwem (ISO 45001)

•  Zarządzanie ryzykiem zawodowym.

•  Kultura bezpieczeństwa.

•  Metody oceny i kontrolowania ryzyka w miejscu pracy.

4. System Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001)

•  Znaczenie środowiskowego aspektu działalności firmy.

•  Zarządzanie wpływem organizacji na środowisko.

•  Procedury monitorowania i doskonalenia działań środowiskowych.

 

Dzień 2: Planowanie, prowadzenie i raportowanie auditów

 

1. Wprowadzenie do auditów Zintegrowanych Systemów Zarządzania

•  Znaczenie auditów w utrzymaniu i doskonaleniu systemów zarządzania.

•  Rodzaje auditów: wewnętrzne, zewnętrzne, certyfikacyjne.

•  Standardy i wytyczne dotyczące auditowania (np. ISO 19011).

2. Planowanie i przygotowanie auditów

•  Tworzenie planu auditu.

•  Przygotowanie list kontrolnych i narzędzi auditowych.

•  Wymagania dotyczące zespołu auditowego i komunikacji przed auditem.

3. Warsztaty: Prowadzenie auditu

•  Ćwiczenia praktyczne z zakresu przeprowadzania auditu.

•  Symulacje rozmów z auditowanymi.

•  Analiza przypadków i identyfikacja niezgodności.

4: Raportowanie wyników auditu

•  Jak skutecznie sporządzać raporty z auditów.

•  Techniki komunikowania wyników auditu.

•  Procedury postępowania z ustaleniami auditowymi i niezgodnościami.

5: Zarządzanie działaniami poauditowymi

•  Omówienie kluczowych wyzwań w auditowaniu.

•  Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk.

•  Planowanie dalszego rozwoju umiejętności auditowych.

 

Dzień 3: Integracja Zintegrowanych Systemów Zarządzania i ciągłe doskonalenie

 

1: Planowanie i implementacja Zintegrowanych Systemów

•    Metody integracji systemów zarządzania.

•    Planowanie strategiczne i operacyjne.

•    Narzędzia i techniki efektywnej implementacji.

2. Dokumentacja w ramach Zintegrowanych Systemów Zarządzania

•    Obszary do integracji dokumentacji

•    Zasady i najlepsze praktyki

•    Zarządzanie repozytorium dokumentacji

3. Identyfikacja celów biznesowych i obszarów do doskonalenia

•    Metody identyfikacji problemów obszarów do doskonalenia.

•    Wyznaczanie celów usprawnień w powiazaniu ze strategią firmy

•    Tworzenie planów działania i monitorowanie postępów

4. Rozwiązywanie problemów i ciągłe doskonalenie

•    Techniki rozwiązywania problemów (np. 8D, Ishikawa)

•    Metody poprawy ciągłej (np. Kaizen, Six Sigma)

•    Przykłady skutecznych działań naprawczych

5. Podsumowanie szkolenia Q&A

6. Test końcowy.

 

 

 

Termin i lokalizacja

Pełnomocnik ZSZ

22-24 maja 2024


Poznań

Termin: 22-24 maja 2024
zapisz się na szkolenie

Najbliższe szkolenia

+48 616 661 374
biuro@openhorizon.com.pl