Cel szkolenia:

Dzięki szkoleniu uczestnicy poznają najskuteczniejsze zasady mapowania procesów oraz zdobędą wiedzę na temat wykorzystywanych notacji, przydatnych narzędzi informatycznych, a także narzędzi do analizy i usprawniania procesów. Szkolenie obejmuje wykłady teoretyczne, analizę case studies oraz ćwiczenia praktyczne. Nasz ekspert zademonstruje uczestnikom poszczególne techniki i narzędzia oraz wyjaśni, które metody będą najbardziej optymalne w konkretnym przypadku.

 

Opis szkolenia:

Oferowane przez nas szkolenie pozwala m.in. poznać zasady tworzenia map procesów oraz popularne notacje, jak również przybliża metodyczne podejście do analizy i wyciągania wniosków na temat słabości i identyfikacji problemów występujących w procesach biznesowych. Mapy procesów są bardzo często stosowane w związku z certyfikacją systemów zarządzania jakością wg ISO 9001, wdrażaniem systemów informatycznych (ERP) oraz zarządzaniem architekturą systemów IT przedsiębiorstwa, ryzykiem, ciągłością biznesu (BCM), standaryzacją działań operacyjnych, a także doskonaleniem procesów produkcji oraz obsługi klienta z wykorzystaniem Lean Management oraz Six Sigma.

Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się:

 1. jak prawidłowo rozpocząć mapowanie procesów biznesowych?
 2. co łączy zarządzanie procesami (BPM) z mapowaniem procesów?
 3. dlaczego niezbędne jest gromadzenie danych dotyczących usprawnianego procesu?
 4. jakie techniki mapowania procesu wykorzystać?
 5. jak ustalić szczegółowość oraz zasady mapowania procesów?
 6. jak zbudować zespół projektowy do mapowania procesu?
 7. jak przeprowadzać analizę istniejącej mapy procesu?
 8. które dane dotyczące procesu należy pozyskać i jak je analizować?
 9. jak zdiagnozować i zlikwidować wąskie gardła oraz przyczyny problemów w procesie?
 10. dlaczego niezbędne jest gromadzenie danych dotyczących usprawnianego procesu?
 11. jak oszacować efektywność realizowanego procesu biznesowego?
 12. jakie narzędzia należy wykorzystać w usprawnianiu procesów biznesowych?
 13. w jaki sposób wyznaczyć cel usprawnień?


Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest dedykowane wszystkim osobom, które chcą wiedzieć w jaki sposób powinna przebiegać efektywna optymalizacja procesów w firmie, organizacji czy instytucji. Szczególnie rekomendujemy je kierownikom średniego oraz operacyjnego szczebla zarządzania, osobom odpowiedzialnym za implementację programu jakości, analitykom i inżynierom procesów, Project Managerom, specjalistom procesowym, osobom zarządzającym i usprawniającym procesy biznesowe, a także pełnomocnikom ds. systemów zarządzania jakością.


Czas trwania:

2 dni – 16 godzin

 

Trener:

Ekspert w kilkunastoletnim doświadczeniem w mapowaniu i analizie procesów

 

Certyfikacja:

Po zakończonym szkoleniu, wszyscy uczestnicy otrzymują certyfikat Process Improvement Leader.

 

Materiały szkoleniowe:

Segregator z materiałami szkoleniowymi (80 stron) , w skład którego wchodzą: wykład, słownik pojęć, literatura, case studies i ćwiczenia. Słuchacze otrzymają także gotowe formularze, które wspomogą wykorzystanie poszczególnych narzędzi.

 

Lokalizacja szkolenia:

Siedziba klienta bądź ośrodek szkoleniowy a także forma online

 

Program szkolenia:

 

Dzień 1

 1. Podstawy teoretyczne modelowania procesów biznesowych
 2. Cele korzyści modelowania procesów
 3. Przegląd i charakterystyka najczęściej wykorzystywanych notacji (BPMN, UML, EPC, SWIM LANE)
 4. Przegląd narzędzi informatycznych do modelowania procesów i modeli  referencyjnych
 5. Definiowanie zasad mapowania procesów w przedsiębiorstwie
 6. Architektura procesów a modelowanie procesów biznesowych
 7. Role w procesach i podejście do ich określania
 8. Kluczowe zasady modelowania procesów
 9. Zagadnienie zapewnienia spójności metodycznej – mapowanie procesów biznesowych
 10. Organizacja i skład zespołu dla modelowania procesów
 11. Zarządzanie projektem modelowania procesów
 12. Zarządzanie architekturą procesów
 13. Najczęstsze problemy i „dobre praktyki”.

 

Dzień 2

 1. Metody doskonalenia procesów: Lean Management, Six Sigma, 8D, A3
 2. Główne źródła marnotrawstwa (muda)
 3. Analiza mapy procesu
 4. Analiza graficzna danych
 5. Ocena zdolności jakościowej procesu
 6. Identyfikacja i opis problemów w procesie
 7. Zastosowanie analizy Pareto
 8. Ustalanie źródeł przyczyn problemu – Diagram Ishikawy (Fish bone) oraz 5 WHY
 9. Opracowanie, ocena i wybór rozwiązania
 10. Organizacja wdrożenia
 11. Jak unikać najczęstszych problemów podczas implementacji usprawnień w procesach biznesowych?
 12. Podsumowanie oraz ocena uzyskanych wyników optymalizacji procesów

 

Zarządzaj efektywnie swoją karierą – zapisz się na jeden z naszych specjalistycznych kursów i zoptymalizuj działania swojego zespołu. Zapraszamy!

 

Mapowanie i Analiza Procesu Szkolenia – Poznań; Mapowanie i Analiza Procesu Szkolenia – Warszawa; Mapowanie i Analiza Procesu Szkolenia online

Termin i lokalizacja

Mapowanie i analiza procesu

20-21 czerwca 2024


ONLINE

Termin: 20-21 czerwca 2024
zapisz się na szkolenie

Mapowanie i analiza procesu

11-12 lipca 2024


Warszawa

Termin: 11-12 lipca 2024
zapisz się na szkolenie

Mapowanie i analiza procesu

20-21 czerwca 2024


ONLINE

Termin: 20-21 czerwca 2024
zapisz się na szkolenie

Mapowanie i analiza procesu

25-26 lipca 2024


Online

Termin: 25-26 lipca 2024
zapisz się na szkolenie

Mapowanie i analiza procesu

19-20 sierpnia 2024


Online

Termin: 19-20 sierpnia 2024
zapisz się na szkolenie

Mapowanie i analiza procesu

26-27 września 2024


ONLINE

Termin: 26-27 września 2024
zapisz się na szkolenie

Mapowanie i analiza procesu

5-6 grudnia 2024


Warszawa

Termin: 5-6 grudnia 2024
zapisz się na szkolenie

Mapowanie i analiza procesu

16-17 stycznia 2025


Online

Termin: 16-17 stycznia 2025
zapisz się na szkolenie

Najbliższe szkolenia

+48 616 661 374
biuro@openhorizon.com.pl