Cel szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest poznanie filozofii Lean oraz jej podstawowych narzędzi z uwzględnieniem specyfiki firm usługowych. Ponadto, szkolenie ma na celu uświadomienie słuchaczom konieczności wprowadzenia również zmian w obrębie kultury organizacyjnej, będących niezbędnym elementem implementacji filozofii Lean w usługach.


Opis szkolenia:

Filozofia Lean Manufacturing, która stała się kluczem do sukcesu wielu przedsiębiorstw produkcyjnych od wielu lat budzi zainteresowanie firm usługowych. Od połowy lat 90 tych Lean jest z powodzeniem wykorzystywany również w usługach i procesach biurowych.  Główny cel sięgania po Lean przez firmy usługowe jest bardzo podobny – chodzi również o poprawę efektywności poprzez eliminowanie marnotrawstwa z procesów biznesowych. Niestety przenoszenie 1:1 rozwiązań z firm produkcyjnych do usługowych np. z branży automotive do bankowości lub ubezpieczeń nie jest dobrym pomysłem i zazwyczaj kończy się rozczarowaniem i porażką całego przedsięwzięcia.

W przypadku firm usługowych konieczne jest uwzględnienie specyfiki ich procesów oraz produktów, które często są niematerialne i z tego powodu trudniejsze do śledzenia.  Okazuje się, że potencjał usprawnień firm usługowych jest ogromny i odpowiednie zastosowanie narzędzi oferowanych przez Lean pozwala uzyskać spektakularną poprawę w zakresie szybkości działania, poprawy poziomu obsługi klienta, podnoszenia jakości świadczonych usług oraz przede wszystkim redukcji kosztów operacyjnych.

Likwidowanie źródeł strat i marnotrawstwa, eliminowanie niepotrzebnych działań, redukcja kosztów, eliminowanie przyczyn błędów wpływających na jakość, usuwanie barier i ograniczeń poprawiania produktywności, to umiejętności niezbędne w każdej organizacji, bez względu na profil jej działalności.

Adresaci szkolenia:

– Dyrektorzy Operacyjni,
– Liderzy, Managerowie,
– Specjaliści ds. Doskonalenia Procesów,
– Specjaliści ds. Jakości i Procesów Obsługi Klienta.


Trener:

Lean Ekspert z kilkunastoletnią  praktyką oraz doświadczeniem wdrożeniowym w firmach usługowych i z bogatym doświadczeniem trenerskim.


Lokalizacja:

Ośrodek szkoleniowy

 

Materiały szkoleniowe:

Materiały szkoleniowe obejmują sześćdziesiąt stron (jeden segregator dla każdego słuchacza) i zawierają treść wykładu, definicje pojęć oraz ich angielskich odpowiedników, a także ćwiczenia wraz z rozwiązaniami.


Czas trwania szkolenia:

2 dni = 16 godzin


Certyfikaty:

Każdy ze słuchaczy otrzymuje certyfikat uczestnictwa.


Ogólny plan szkolenia:

 

Dzień 1:

1.     Geneza i podstawowe elementy filozofii Lean Management

2.     Procesy biurowe a zastosowanie Lean

3.     Cele i korzyści wdrożenia Lean Management

4.     Symulacja procesu biurowego

5.     Lean Management jako zmiana w kulturze organizacyjnej przedsiębiorstwa

6.     Przegląd i obszary zastosowania podstawowych narzędzi w usługach

7.     7 podstawowych źródeł marnotrawstwa (muda) oraz marnotrawstwa typowe dla biura

8.     Identyfikacja strumieni wartości w przedsiębiorstwie usługowym

9.     Makigami –  mapowanie i analiza strumienia wartości

10.   Balansowanie obciążenia pracą

 

Dzień 2:

1.     Zarządzanie przepustowością procesu (capacity management)

2.     Kanban

3.     Zarządzanie wizualne i 5S w biurze

4.     System ciągłego doskonalenia w przedsiębiorstwie (Kaizen)

5.     Narzędzia wspierające pracę grupową (Burza mózgów, Philips 623, Pareto, Cause-effect, 5WHY)

6.     Rozwiązywanie problemów – Arkusz A3 oraz metoda 8D

7.     Poka Yoke – techniki zabezpieczanie przed błędami

8.    Organizacja wdrażania filozofii Lean w przedsiębiorstwie usługowym oraz najczęstsze błędy i problemy wdrożeniowe

9.    Pytania i odpowiedzi.

Termin i lokalizacja

Podstawy Lean w Usługach

23-24 maja 2024


Warszawa

Termin: 23-24 maja 2024
zapisz się na szkolenie

Podstawy Lean w Usługach

1-2 lipca 2024


Warszawa

Termin: 1-2 lipca 2024
zapisz się na szkolenie

Podstawy Lean w Usługach

5-6 września 2024


Warszawa

Termin: 5-6 września 2024
zapisz się na szkolenie

Najbliższe szkolenia

+48 616 661 374
biuro@openhorizon.com.pl