Cel szkolenia:

Zapewnienie uczestnikom szkolenia praktycznej wiedzy z zakresu metody 5S i najlepszych praktyk związanych z jego wdrożeniem oraz funkcjonowaniem


Opis szkolenia:

5 S jest jednym z podstawowych narzędzi Lean, które jest bardzo często wdrażane jako pierwszy krok na drodze budowania systemu szczupłej produkcji. 5 S koncentruje się na poprawie organizacji na stanowisku pracy z wykorzystaniem narzędzi wizualnych. Wdrożenie 5S polega na wykonaniu kolejnych pięciu kroków – kolejnych S – które obejmują Selekcję (SORT), Systematykę (SET IN ORDER), Sprzątanie (SHINE), Standaryzację (STANDARIZE) oraz Samodyscyplinę (SUSTAIN). Pierwszy S – Selekcja – pozwala na zwiększenie wydajności poprzez usunięcie zbędnych rzeczy z miejsca prac. Drugi S – Systematyka pozwala usprawnić organizację wszystkich elementów, które są niezbędne na stanowisku produkcyjnym. Trzecie S – Sprzątanie jest wykonywany żeby wyczyścić, umyć oraz posprzątać miejsce pracy i jego otoczenie. Czwarty S – Standaryzacja jest wykonywany w celu sporządzenia i udostępnienia formalnych standardów obowiązujących w miejscu pracy. Ostatni S – Samodyscyplina – ma zapewnić skuteczne wdrożenie i utrzymanie przyjętych zasad i standardów.

Narzędzie 5 S jest kluczem do zlokalizowania i wyeliminowania źródeł marnotrawstwa oraz zbędnych czynności, obniżenia kosztów, wyeliminowania przyczyn błędów mających wpływ na jakość, zniesienia ograniczeń i barier w zakresie poprawy produktywności. Są to niezwykle istotne elementy dla każdej organizacji, niezależnie od jej profilu. 5S jest z powodzeniem stosowane zarówno w jednostkach produkcyjnych i administracyjnych, jak i w pracy biurowej.


Korzyści ze szkolenia:

Po zakończeniu szkolenia, uczestnicy będą potrafili:

 1. Posługiwać się terminologią lean manufacturing/management
 2. Zidentyfikować siedem typów marnotrawstwa w organizacji i procesach
 3. Generowanie pomysłów, jak usunąć odpady z procesów
 4. Wyjaśnić istotę oraz etapy wdrożenia 5 S
 5. Zidentyfikować obszary potencjalnego wdrożenia 5 S
 6. Określić korzyści z wdrożenia 5S
 7. Określić warunki brzegowe skutecznego wdrożenia 5 S


Metodyka szkolenia:

Szkolenie jest połączeniem teoretycznych wykładów z warsztatami, dzięki czemu uczestnicy mogą szybko wykorzystać w praktyce wiedzę zdobytą podczas szkolenia. Uczestnicy poznają praktyczne przykłady wdrożenia 5S, analizują studia przypadków, wykonują ćwiczenia praktyczne oraz biorą udział w dyskusji.


Dla kogo?:

Szkolenie jest dedykowane dla: Pracowników i kierownictwa produkcji, pracowników służb utrzymania ruchu, operatorów maszyn, pracowników dozoru technicznego,  pracowników jakości, pracowników działów ciągłego doskonalenia, pracowników biurowych.

Czas trwanie szkolenia:

Szkolenie trwa 1 dzień – 8h

Materiały szkoleniowe i certyfikat:

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe 40 stron i certyfikat uczestnictwa

Program szkolenia:

Dzień 1

 1. Geneza i zasady Lean Manufacturing – wprowadzenie
 2. Siedem głównych rodzajów marnotrawstwa – dyskusja i przykłady
 3. Miejsce pracy organizacji i jej skuteczności – przykłady i dyskusja
 4. Identyfikacja i eliminacja odpadów w procesie – ćwiczenia i dyskusje
 5. Wprowadzenie do 5 S – dyskusja
 6. Gra 5 S – ćwiczenia
 7. 5S etapy realizacji ? szczegółowe omówienie, przykłady
 8. Główne korzyści z wdrożenia 5S
 9. Standaryzacja pracy oraz stanowiska – dyskusja i przykłady
 10. Zastosowanie 5S w życiu codziennym – studium przypadku
 11. Utrzymanie 5S – 5S audytów
 12. Rola liderów we wdrożeniu 5 S
 13. Zabójcy 5S – bariery i przeszkody w realizacji i utrzymaniu 5S – dyskusja
 14. Podsumowanie szkolenia

 

Zobacz takżeSzkolenie Lean Six SigmaZrównoważona Karta Wyników

standaryzacja 5s

Termin i lokalizacja

5 S w praktyce

6 maja 2024


Poznań

Termin: 6 maja 2024
zapisz się na szkolenie

Najbliższe szkolenia

+48 616 661 374
biuro@openhorizon.com.pl