SGS

” Prowadzone przez OPEN HORIZON szkolenia z LEAN SIX SIGMA są realizowane terminowo przy zachowaniu najwyższej jakości merytorycznej i organizacyjnej. Stosowane przez OPEN HORIZON metody prowadzenia szkolenia pozwalają zapewnić elektywny transfer wiedzy do uczestników poprzez wykorzystywanie m.in. praktycznych przykładów, analiz przypadków, ćwiczeń oraz dyskusji w grupach.”

Dyrektor Branży Systems&Services Certification


VULCAN

„… Szkoleniami został objęty Zarząd oraz Dyrekcja firmy VULCAN, a także Product Managerowie i Analitycy – w sumie 23 osoby. Tematyka szkoleń dotyczyła praktycznych aspektów wdrożenia i funkcjonowania systemu zarządzania procesami w organizacji realizującej projekty informatyczne…”

„… Jesteśmy bardzo zadowoleni z przeprowadzonych szkoleń zarówno oceniając ich stronę merytoryczną jak również organizacyjną. Na podkreślenie zasługuje profesjonalizm i ogromne doświadczenie praktyczne trenera, jego komunikatywność i doskonały kontakt z grupą, a także aktywizująca uczestników formuła szkolenia. Z pewnością zdobyta w trakcie szkoleń wiedza zostanie owocnie wykorzystana w naszej organizacji.”

Dyrektor Pionu IT


STRAŻ MIEJSKA W GDAŃSKU

„Zajęcia były prowadzone profesjonalnie, z uwzględnieniem potrzeb uczestników, dostosowane do bezpośrednich oczekiwań. Prowadzący był dobrze przygotowany do zajęć oraz efektywnie wykorzystywał czas szkoleniowy. Materiał szkoleniowy w pełni uwzględniał nasze potrzeby. Kadra Kierownicza Straży Miejskiej w Gdańsku pozytywnie ocenia współprace z Panem Andrzejem Jóźwiakiem rekomendując go jako profesjonalnego szkoleniowca.”

Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku


WHEELABRATOR

„Pragnę wyrazić swoje zadowolenie ze współpracy z Open Horizon w zakresie szkoleń Lean Six Sigma Green Belt.
Przeprowadzone przez Państwa szkolenie było przygotowane i zrealizowane nadzwyczaj sprawnie i profesjonalnie.
Co warte podkreślenia szkolenie było niezwykle praktyczne i poza niezbędną teorią koncentrowało się na jej zastosowaniu w codziennej praktyce.”

Dyrektor Generalny


DORADZTWO PERSONALNE SET

„Tematyka szkoleń (…) dotyczyła wykorzystania metodyki i narzędzi Lean Manufacturing w doskonaleniu zarządzania produkcją. (…) Pragniemy podkreślić, że Pan Andrzej Jóźwiak wykazał się niezwykłą starannością i rzetelnością , zarówno na etapie konstruowania autorskiego programu, jak też w czasie realizacji szkoleń. To, co z pewnością charakteryzuje Trenera to niewątpliwie wysokie zdolności komunikacyjne oraz umiejętność prezentowania niejednokrotnie skomplikowanych zagadnień teoretycznych poprzez zrozumiałe i trafne rozwiązania praktyczne.
Z całym przekonaniem możemy polecić Pana Andrzeja Jóźwiaka , jako doświadczonego i kreatywnego realizatora szkoleń i warsztatów.”

Doradztwo Personalne SET


KINGSPAN ENVIRONMENTAL

„Firma KRUK SA będąc organizatorem cyklu szkoleniowego LSS Green Belt, rekomenduje wszystkim zainteresowanym współpracę z firmą Open Horizon Training Consulting w zakresie profesjonalnie przygotowanych szkoleń warsztatowych, które z pewnością spełnią oczekiwania najbardziej wymagających uczestników. …”
„… W aspekcie organizacyjnym wzorowy partner do współpracy – pełen profesjonalizm. Szkolenie prowadzone w tempie dopasowanym do grupy oraz w zgodzie ze zgłoszonymi przez uczestników potrzebami. Dziękuję za efektywnie spędzony czas!”

Kierownik Departamentu Procesów i Projektów


FM BANK SA

„… Celem projektu było opracowanie rekomendacji usprawnień w procesie, które pozwoliłby radykalnie usprawnić funkcjonowanie obecnego procesu z perspektywy organizacji FM Banku a także oczekiwań naszych klientów.(…)
(…) Projekt zakończył się pełnym sukcesem i dostarczył Dyrekcji i Zarządowi FM BANKU wielu niezwykle cennych rekomendacji usprawnień obecnego procesu. Równocześnie projekt zbudował podstawy procesowego postrzegania współpracy poszczególnych Departamentów w naszym Banku i jej ciągłego doskonalenia. (…)
(…)Chciałbym zarekomendować Państwu usługi Pana Andrzeja Jóźwiaka z firmy Open Horizon z Poznania, który dał się poznać jako rzetelny i profesjonalny konsultant dysponujący zarówno gruntowną wiedzą i doświadczeniem w obszarze analizy procesów biznesowych a także z bankowości.”

Wice Prezes
Dyrektor Sprzedaży
FM BANK SA


POCZTA POLSKA SA

„Szkolenie miało formę warsztatów, które były tak przygotowane żeby maksymalnie aktywizować uczestników szkolenia. Było to możliwe poprzez oryginalna formułę szkolenia, w której zostały wykorzystane symulacje procesu, liczne ćwiczenia zespołowe i indywidualne, gry oraz analizy studiów przypadku. (…) Szkolenie było bardzo dobrze przygotowane i sprawnie przeprowadzone. Trener profesjonalnie przygotował materiały szkoleniowe oraz materiały do ćwiczeń, z uwzględnieniem procesów funkcjonujących w naszej organizacji. (…) Trener wykorzystywał w trakcie szkolenia bardzo ciekawe przykłady z praktyki. Również odpowiedzi udzielone przez Trenera na pytania uczestników dotyczące omawianych narzędzi były wyczerpujące i wartościowe pod względem merytorycznym. (…)

Zastępca Dyrektora
Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Poczta Polska SA


HORTEX HOLDING SA

„Firma Open Horizon zrealizowała szkolenia rzetelnie i terminowo, co znalazło odzwierciedlenie w pozytywnych ocenach uczestników szkolenia…”
„… Bardzo pozytywnie oceniamy fakt, iż motodologia szkoleniowa stosowana przez Open Horizon, kładzie nacisk na rozwijanie praktycznych umiejętności, co znajduje odezwierciedlenie w dużej efektywności szkolenia.. .”

Dyrektor Zakładu


HORTEX HOLDING SA 2

” … Poprzez analizę przypadków oraz gry symulacyjne trener wyjaśniał praktyczne wykorzystanie narzędzi Lean Manufacturing w procesie produkcyjnym . Warsztaty były wartościowe pod względem merytorycznym. Osoby uczestniczące w szkoleniu były zadowolone z dostarczonej wiedzy oraz narzędzi do wykorzystania w swojej codziennej pracy.”

Dyrektor ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi


Najbliższe szkolenia

+48 616 661 374
biuro@openhorizon.com.pl