sty 30, 2024
Kategoria: Lean Manufacturing

Mura, muri i muda to trzy japońskie pojęcia, które odnoszą się do rodzajów strat i nieefektywności występujących w procesach biznesowych. Są one kluczowymi pojęciami w kontekście lean management, filozofii, która koncentruje się na eliminacji marnotrawstwa i doskonaleniu procesów. Każde z tych pojęć ma swoje własne znaczenie i odnosi się do różnych rodzajów strat.

Muda (marnotrawstwo): Muda odnosi się do wszelkiego rodzaju marnotrawstwa lub niepotrzebnych działań, które nie dodają wartości dla klienta. Istnieje siedem głównych rodzajów muda:

 • Transport: Niepotrzebne przemieszczanie materiałów lub produktów między miejscami w procesie, co może prowadzić do uszkodzeń lub opóźnień.
 • Nadprodukcja: Wykonywanie więcej produktów lub usług, niż jest wymagane przez klienta lub przedsiębiorstwo, co prowadzi do gromadzenia zapasów i marnowania zasobów.
 • Oczekiwanie: Przestoje, spowolnienia i opóźnienia, które powstają, gdy pracownicy lub procesy muszą czekać na inne elementy procesu.
 • Nadmiarne przetwarzanie: Wykonywanie zbędnych czynności lub wykorzystywanie nadmiernych zasobów w procesie, które nie są wymagane do osiągnięcia zamierzonego rezultatu.
 • Zapasy: Posiadanie nadmiernych zapasów surowców, półproduktów lub gotowych produktów, co generuje koszty składowania i ryzyko przestarzałości.
 • Ruch: Niepotrzebne ruchy lub czynności wykonane przez pracowników podczas wykonywania procesu, co może prowadzić do błędów lub utraty czasu.
 • Defekty: Defekty, wady lub niezgodności w produktach lub usługach, które prowadzą do kosztownych napraw, reklamacji lub utraty klientów.

Przykłady muda w usługach:

 • Wydrukowanie i przechowywanie dokumentów, które rzadko są używane lub nie są potrzebne.
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie lub decyzję, co powoduje przestoje w obsłudze klientów.
 • Przesyłanie dokumentów i informacji między różnymi działami lub pracownikami, co prowadzi do niepotrzebnego przemieszczania się informacji.

Przykłady muda w produkcji:

 • Wykonywanie większej ilości produktów niż jest potrzebne, co prowadzi do nadprodukcji i gromadzenia zapasów.
 • Transportowanie półproduktów lub komponentów między różnymi stanowiskami pracy, co jest niepotrzebnym przemieszczaniem materiałów.
 • Czekanie na dostawę surowców lub komponentów, co prowadzi do przestojów i opóźnień w produkcji.

Mura (nierównomierność): Mura odnosi się do nierównowagi, zmienności lub nieprzewidywalności występującej w procesach biznesowych. Może to prowadzić do nieefektywności i strat w procesie. Istnieją trzy główne rodzaje mura:

Mura w produkcji: Związana z nieregularnymi lub niejednolitymi strumieniami produkcji, co powoduje problemy z harmonogramem, nadmiernym obciążeniem lub niedoborem zasobów.

Mura w dostawie: Związana z nieregularnymi dostawami surowców, komponentów lub usług, co prowadzi do problemów z planowaniem, opóźnieniami i brakiem kontroli nad procesem.

Mura w popycie: Związana z nieprzewidywalnymi zmianami w popycie na produkty lub usługi, co prowadzi do fluktuacji w produkcji, nadmiaru lub niedoborów.

Przykłady mura w usługach:

 • Sezonowość usług, co powoduje wzrost lub spadek popytu i trudności w zarządzaniu zasobami.
 • Nagłe i nieprzewidywalne zmiany w zapotrzebowaniu na obsługę klientów, które prowadzą do nierównowagi w harmonogramach pracy.

Przykłady mura w produkcji:

 • Nierównomierne zamówienia klientów, co powoduje fluktuacje w produkcji i problem z wykorzystaniem pełnego potencjału maszyn lub pracowników.
 • Zmienność dostaw surowców lub komponentów, co prowadzi do niestabilności w procesie produkcyjnym.

Muri (nadmiar): Muri odnosi się do nadmiernego obciążenia, nadmiernej presji lub nieodpowiedniego wykorzystania zasobów w procesach biznesowych. Może to prowadzić do przeciążenia pracowników, problemów zdrowotnych, błędów oraz spadku jakości i efektywności. Muri jest związane z brakiem równowagi w obciążeniu pracy lub nieodpowiednim planowaniem zasobów.

Przykłady muri w usługach:

 • Nadmiar pracy na pracowników, co prowadzi do przeciążenia, błędów i spadku jakości obsługi klienta.
 • Nieodpowiednie przydzielenie zasobów w zależności od zapotrzebowania, co powoduje nadmiar lub niedobór pracowników w poszczególnych obszarach.

Przykłady muri w produkcji:

 • Przeciążenie maszyn lub pracowników, co prowadzi do zwiększonego ryzyka błędów, spadku wydajności i wydłużenia czasu realizacji.
 • Niedopasowanie zdolności produkcyjnych do rzeczywistego zapotrzebowania, co powoduje niewykorzystanie pełnego potencjału produkcji.

Mura, muri i muda są ważnymi pojęciami w kontekście zarządzania procesami i lean management. Muda odnosi się do różnych rodzajów marnotrawstwa, mura dotyczy nierównowagi i zmienności, a muri dotyczy nadmiernego obciążenia i nieodpowiedniego wykorzystania zasobów. Eliminacja muda, redukcja mura i unikanie muri są kluczowe dla poprawy efektywności, jakości i wydajności procesów biznesowych zarówno w sektorze usług, jak i produkcji. Świadomość tych pojęć i ich zastosowanie pomagają organizacjom identyfikować straty, usprawniać procesy i tworzyć bardziej efektywne i konkurencyjne środowisko działania.

Najbliższe szkolenia

+48 616 661 374
biuro@openhorizon.com.pl