sty 30, 2024
Kategoria: Lean Manufacturing

Osoby interesujące się zarządzaniem i podnoszeniem efektywności przedsiębiorstwa przynajmniej raz spotkały się z określeniem Lean. Niniejszy artykuł przybliża nieco to pojęcie oraz objaśnia podstawowe zasady „szczupłego zarządzania ” przedsiębiorstwem.

Lean Management, to podejście do zarządzania, które ma na celu wyeliminowanie wszelkiego rodzaju marnotrawstwa w procesach produkcyjnych i usługowych. Pochodzący od Toyota Production System, jest metodą zarządzania zawierającą wiele technik i narzędzi mających na celu poprawę efektywności i produktywności.

Celem Lean Management jest osiągnięcie doskonałości operacyjnej poprzez identyfikację i eliminację „muda” (termin japoński oznaczający „marnotrawstwo”). Muda obejmuje wszystko, co nie dodaje wartości do produktu lub usługi z punktu widzenia klienta, takie jak nadmierne zapasy, przestój, nadmierna produkcja, niepotrzebne ruchy czy przetwarzanie.

Podstawowe zasady Lean Management obejmują:

  • Definiowanie wartości z perspektywy klienta: Wszystko, co jest robione, powinno tworzyć wartość dla klienta. Jeśli działanie nie dodaje wartości, jest marnotrawstwem i powinno być zminimalizowane lub usunięte.
  • Mapowanie i analiza strumienia wartości: To analiza wszystkich działań (zarówno wartościowych, jak i nie-wartościowych), które są konieczne do dostarczenia produktu lub usługi klientowi.
  • Tworzenie przepływu: Usuwanie przeszkód i marnotrawstwa z procesu, aby praca mogła płynnie przepływać bez przestojów lub opóźnień.
  • Zapewnienie ssania w procesie: To podejście polega na produkowaniu tylko tego, czego klient potrzebuje, kiedy tego potrzebuje, zamiast produkować na zapas.
  • Dążenie do doskonałości: To ciągłe dążenie do poprawy wszystkich aspektów działalności firmy.

Czemu przedsiębiorstwa powinny zastosować Lean Management? Są trzy główne powody:

  1. Poprawa jakości: Lean prowadzi do lepszego zrozumienia procesów, co pozwala na identyfikację i eliminację błędów. To prowadzi do poprawy jakości produktów i usług, co zwiększa satysfakcję klientów.
  2. Zwiększenie efektywności: Eliminacja marnotrawstwa prowadzi do skrócenia czasu cyklu, co zwiększa produktywność i przepustowość. Przedsiębiorstwa mogą zatem dostarczyć więcej produktów i usług w krótszym czasie.
  3. Redukcja kosztów: Oszczędności wynikające z eliminacji marnotrawstwa mogą być znaczne. Te oszczędności mogą pochodzić z redukcji zapasów, zmniejszenia przestojów, zminimalizowania przetwarzania czy poprawy wykorzystania zasobów.

Podsumowując, Lean Management jest niezbędny przedsiębiorstwom, które pragną poprawić swoją konkurencyjność poprzez zwiększenie efektywności, poprawę jakości i redukcję kosztów. Nie jest to jednak jednorazowy wysiłek, ale wymaga ciągłego zaangażowania i kultury ciągłej poprawy na wszystkich szczeblach organizacji.

Jeśli temat Cię zainteresował zapraszamy do kontaktu lub udziału w naszych szkoleniach z zakresu Lean Manufacturing oraz w szkoleniach z 5S, SMED , TPM,  Mapowania Strumienia Wartości.

Najbliższe szkolenia

+48 616 661 374
biuro@openhorizon.com.pl