sty 30, 2024
Kategoria: Lean Six Sigma

W dynamicznie zmieniającym się świecie, skomplikowane problemy stają się codziennością. Dorian Shainin, inżynier i konsultant jakości, wniósł do tego świata rewolucyjne podejście do rozwiązywania problemów. Jego metoda odróżnia się od innych, szczególnie gdy porównamy ją do podejścia Ronalda Fishera.

Metoda Shainina to bardziej niż tylko technika – to filozofia rozwiązywania problemów. Zakłada ona, że w każdym systemie, jedna dominująca przyczyna odpowiada za większość problemów. Koncentrując się na tej dominującej przyczynie, nazywanej „wrogim czynnikiem”, Shainin stworzył narzędzia do szybkiego identyfikowania i eliminowania źródeł problemów.

Początkowo metoda Shainina była używana w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym. Ale jej sukces sprawił, że została zaadoptowana w wielu innych sektorach. Branże takie jak elektronika, medycyna, a nawet bankowość korzystają z tej metody do poprawy jakości i efektywności.

1. Określenie problemu: Znaczenie tego kroku nie może być niedocenione. Definiowanie problemu jest niezbędne do zrozumienia jego natury. Czy problem polega na defektach produktu? A może na przestojach w produkcji? Precyzyjna definicja problemu pozwala na skupienie się na właściwych danych i na właściwych narzędziach.

2.Gromadzenie danych: W erze Big Data, gromadzenie danych stało się kluczowym elementem rozwiązywania problemów. Shainin wierzył, że odpowiednie dane są najlepszym narzędziem diagnozowania. Shainin zalecał użycie narzędzi takich jak „Red X® Strategy” i „Concentration Diagram” do identyfikacji „Dominant Cause”.

3. Poszukiwanie ” Dominant Cause ” – dominującej przyczyny: To serce metody Shainina. Zamiast analizować setki możliwych przyczyn, skup się na jednej, dominującej. Jak Shainin często mówił: „Gdyby ryby głosowały, które z nich są najważniejsze, każda by głosowała na siebie”. W metodzie Shainina skupiamy się tylko na najważniejszej rybie.

4. Testy potwierdzające: Kiedy ” Dominant Cause ” jest już znany przeprowadza się testy, aby upewnić się, że to właśnie on jest głównym źródłem problemu używając takich narzędzi jak „Multi-Vari Study” czy „Component Search”.

5. Eliminacja ” Dominant Cause „: Po potwierdzeniu, nadszedł czas na działanie. Shainin podkreślał znaczenie praktycznych rozwiązań, które mogą być szybko wdrożone w celu eliminacji problemu.

Definiowanie Problemu:

Klient zgłosił, że 35% dostarczonych części pokazuje oznaki korozji po 6 miesiącach ekspozycji na standardowe warunki środowiskowe,.

Zbieranie Danych:

 • Historia produkcji: Analiza danych z ostatnich 6 miesięcy, z uwzględnieniem temperatury (średnio 20°C), wilgotności (45-60%) i czasu schnięcia (średnio 2 godziny) w procesie nakładania powłoki.
 • Dane o materiałach: Informacje o składzie chemicznym powłoki, użytej partii (Partia Nr 22) i parametrach mieszania.
 • Warunki aplikacji: Zapisy parametrów maszyn aplikujących, w tym ciśnienie (średnio 1,5 bara) i prędkość aplikacji.
 • Dane o transporcie i przechowywaniu: Czas przechowywania przed wysyłką wynosił średnio 5 dni w temperaturze 18°C.

Wstępna Analiza: Możliwe przyczyny problemu:

 • Niewłaściwe mieszanie materiałów: Błędy w proporcjach mieszania składników powłoki.
 • Błędy w aplikacji powłoki: Nieodpowiednie ciśnienie lub prędkość aplikacji.
 • Warunki przechowywania: Możliwe wpływy warunków przechowywania na jakość powłoki.
 • Wahania jakości w partii materiałów: Zmienność parametrów w partii materiałów.

Wybór „Wadliwych” Elementów:

Skupiamy się na konkretnej partii materiałów (Partia Nr 22) i procesie aplikacji.

Testy Porównawcze:

 • Testowanie różnych warunków mieszania: Porównanie skuteczności powłok z różnymi proporcjami mieszania.
 • Analiza parametrów aplikacji: Testowanie różnych ustawień ciśnienia i prędkości aplikacji.
 • Analiza przyczyn: Jeśli testy ujawnią, że zmiana proporcji mieszania materiałów prowadzi do zwiększenia odporności na korozję, to wskazuje na problem z procesem mieszania.

Rozwiązanie Problemu:

 • Optymalizacja procesu mieszania: Dostosowanie proporcji składników i procedur mieszania.
 • Dostosowanie parametrów aplikacji: Ustawienie optymalnego ciśnienia i prędkości aplikacji powłoki.
 • Poprawa kontroli jakości: Wprowadzenie bardziej szczegółowych kontroli jakości na etapie mieszania i aplikacji.
 • Szkolenie personelu: Przeszkolenie pracowników w zakresie prawidłowego mieszania i aplikacji powłoki.

Implementacja i monitorowanie:

Wdrażanie zmian i śledzenie wskaźników jakości, np. obserwacja zmniejszenia poziomu korozji w nowych partiach do poniżej 5%.

Standaryzacja i dokumentacja:

Ustalenie nowych standardów procesów i procedur oraz dokumentowanie zmian.

Zarówno metoda Fishera, jak i Shainina, są wartościowymi narzędziami w zarządzaniu jakością. Niemniej jednak, pragmatyzm i skupienie na działaniu, jakie oferuje Shainin System™, czynią go szczególnie atrakcyjnym dla firm, które szukają szybkich i skutecznych metod rozwiązywania problemów. Jest to podejście, które łączy teorię z praktyką, oferując rozwiązania dostosowane do dynamicznego, przemysłowego środowiska.

Najbliższe szkolenia

+48 616 661 374
biuro@openhorizon.com.pl