Zarządzanie Projektami

Szkolenie z zarządzania projektami biznesowymi

Jak pokazuje praktyka wiele przedsiębiorstw boryka się z problemem niewystarczającej efektywności procesu wprowadzania zmian oraz projektów. Źródło problemu nie leży tutaj w niedostatecznej kreatywności pracowników czy też braku akceptacji zmian. Trudności pojawiają się najczęściej wtedy, gdy firma musi podzielić swoje ograniczone zasoby pomiędzy wiele realizowanych równocześnie przedsięwzięć

Jakie kryteria wówczas przyjąć żeby możliwie obiektywnie porównać poszczególne projekty ze sobą? Jak wybrać te z nich które są palące i jak zidentyfikować te z nich z których realizacją można poczekać? Czy zatrzymywać realizacje już rozpoczęte i na jakiej podstawie podejmować takie decyzje? Czy realizować wiele idei równocześnie z odległym czasem dostarczenia czy też raczej skupić się na realizacji najważniejszych z nich i tam właśnie przydzielić zasoby, żeby czas ich dostarczenia był możliwie najkrótszy? Jak efektywnie pracować nad projektem? Z takimi właśnie dylematami muszą najczęściej zmierzyć się przedsiębiorstwa.

Nadzwyczaj często brakuje firmom odpowiedniego poziomu formalizacji w zakresie zarządzania oraz sprawnej i sprawdzonej metodyki prowadzenia projektów. Odpowiedni poziom formalizacji procesu zarządzania jest podstawowym warunkiem sukcesu każdego projektu a standaryzacja w tym zakresie pozwala zagwarantować, że wszyscy uczestnicy procesu będą korzystali z jednakowych, najbardziej efektywnych i sprawdzonych rozwiązań. Celem zdobycia tej umiejętności należy przejść specjalne szkolenie.

 

Korzyści z Zarządzania projektami :

 1. Wystandaryzowany i przejrzysty proces wprowadzania zmian i realizacji projektów w przedsiębiorstwie:
 2. Szybsze i sprawniejsze realizowanie przedsięwzięć o wyższej jakości dostarczanych rezultatów;
 3. Lepsze alokowanie środków na realizację najważniejszych i najbardziej opłacalnych dla przedsiębiorstwa projektów;
 4. Jasne kryteria oceny i priorytetyzacji projektów realizowanych w przedsiębiorstwie;
 5. Lepsze wykorzystanie zasobów zaangażowanych do realizacji projektów (finansowych, rzeczowych, ludzkich itd.):
 6. Osiągniecie przy pomocy trafnych i sprawnie wdrożonych projektów przewagi strategicznej nad konkurentami w wyniku szybszego i bardziej elastycznego dostosowywania się do zmieniającej się sytuacji rynkowej;
 7. Przejrzysty proces planowania i zarządzania budżetem
 8. Budowanie elastycznej i sprawnej kultury zarządzania koncepcji w przedsiębiorstwie;
 9. Zgodność stosowanych rozwiązań w zakresie zarządzania z najlepszymi praktykami rynkowymi i standardami w tej dziedzinie.

 

Oferowane usługi obejmują:

 • Opracowanie i implementacja kryteriów oceny i priorytetyzacji w ramach portfela projektów;
 • Przegląd, ocena i priorytetyzacja realizowanych w przedsiębiorstwie koncepcji;
 • Opracowanie zasad oceny opłacalności projektów inwestycyjnych;
 • Opracowanie standardów zarządzania w przedsiębiorstwie oraz dokumentacji projektowej;
 • Opracowanie procesu raportowania realizacji projektów na poszczególnych poziomach struktury zarządzania;
 • Opracowanie standardów zarządzania portfelem realizacji.

 

OFEROWANE SZKOLENIA

 • Szkolenie Zarządzanie Projektami
 • Copy of Szkolenie Zarządzanie Projektami
 •  

  facebook

  ul. Młyńska 5/9 61-729 Poznań
  +48 61 666 13 74 biuro@openhorizon.com.pl