sty 30, 2024
Kategoria: Lean Six Sigma

Design Thinking to innowacyjna metoda, która od lat przyciąga uwagę liderów branży, menedżerów i profesjonalistów z różnych dziedzin. Swoje korzenie ma w projektowaniu produktów, ale szybko rozprzestrzeniła się na wiele innych obszarów, gdzie skomplikowane problemy wymagają kreatywnych i użytkowniko-centrycznych rozwiązań. Celem Design Thinking jest identyfikacja i rozwiązanie problemów poprzez zrozumienie potrzeb i oczekiwań użytkowników, rozwijanie empatii, iteracyjne testowanie i prototypowanie rozwiązań. To metoda, która zachęca do myślenia poza utartymi schematami, oferując narzędzia i procesy, aby przełożyć te idee na działania.

1. Empatia

Pierwszym krokiem w metodzie Design Thinking jest zrozumienie odbiorców, ich potrzeb, oczekiwań i problemów. Etap empatii polega na obserwacji, interakcji i wczuwaniu się w sytuację odbiorców, aby zrozumieć ich doświadczenia i motywacje. Narzędzia takie jak wywiady, ankiety, obserwacje czy warsztaty pomagają zgromadzić dane, które stanowią podstawę dla dalszego procesu.

2. Definicja problemu

Na tym etapie, informacje zebrane podczas fazy empatii są analizowane i syntetyzowane, aby zdefiniować główny problem, który ma zostać rozwiązany. To zrozumienie, zdefiniowanie i jasne sformułowanie problemu, stanowi fundament dla generowania pomysłów i rozwiązań.

3. Generowanie pomysłów

Generowanie pomysłów to etap, na którym zespół generuje jak najwięcej pomysłów na rozwiązanie zidentyfikowanego problemu. Stosuje się różne techniki burzy mózgów i kreatywnego myślenia, aby zachęcić do myślenia poza utartymi schematami i wygenerować szeroki wachlarz możliwości.

4. Prototypowanie

W fazie prototypowania, wybrane pomysły z etapu generowania pomysłów są przekształcane w fizyczne lub cyfrowe modele. Te wczesne wersje rozwiązań są następnie używane do dalszego badania i doskonalenia koncepcji. Prototypy pozwalają na wizualizację pomysłów i ich praktyczne testowanie.

5. Testowanie

Ostatnim etapem procesu Design Thinking jest testowanie, podczas którego prototypy są przedstawiane użytkownikom w celu uzyskania ich opinii i informacji zwrotnej. Uwagi i obserwacje użytkowników są analizowane, a prototypy są modyfikowane i ulepszane w oparciu o te wyniki.

Iteracja

Jest to proces cykliczny i elastyczny. Po etapie testowania, zespół często wraca do poprzednich etapów, aby zaktualizować swoje zrozumienie problemu, wygenerować nowe rozwiązania, czy udoskonalić prototypy. Każda iteracja prowadzi do ulepszenia i ostatecznego wdrożenia skutecznego rozwiązania.

1. CEO

2. Menedżerowie Produktowi

3. Specjaliści ds. Innowacji

4.Projektanci UX/UI

5. Menedżerowie ds. Klienta

6. Specjaliści ds. Marketingu

7. Inżynierowie i Developerzy

8. Menedżerowie Projektów

9. Analitycy Biznesowi

10. Specjaliści ds. Szkoleń i Rozwoju

W różnych rolach zawodowych i sektorach, metoda Design Thinking okazuje się być niezwykle wartościowa.

1. Oprogramowanie: Udoskonalenie interfejsu użytkownika dla zwiększenia użyteczności i satysfakcji klienta.

2. Opieka zdrowotna: Projektowanie bardziej efektywnych i przyjaznych dla pacjenta systemów zapisów.

3. Edukacja: Opracowanie nowych metod nauczania dostosowanych do potrzeb współczesnych studentów.

4. Produkcja: Poprawa ergonomii i efektywności linii produkcyjnych.

5. Usługi finansowe: Innowacje w obszarze bankowości elektronicznej.

6. Handel detaliczny: Optymalizacja doświadczeń zakupowych online i offline.

7. Transport: Projektowanie bardziej efektywnych i zrównoważonych systemów transportowych.

8. Nieruchomości: Tworzenie bardziej funkcjonalnych i zrównoważonych przestrzeni mieszkalnych i komercyjnych.

9.Turystyka: Personalizacja ofert i usług turystycznych.

10. Energetyka: Opracowywanie rozwiązań dla zwiększenia efektywności energetycznej.

11. Rozrywka: Tworzenie bardziej angażujących i innowacyjnych form rozrywki.

12.Telekomunikacja: Rozwijanie nowych funkcji i usług dla zwiększenia satysfakcji klienta.

13. Sektor publiczny: Poprawa dostępu i jakości usług publicznych.

14. Żywność i napoje: Innowacje w zakresie produktów i opakowań.

15. Moda: Adaptacja do zmieniających się trendów i preferencji konsumentów.

16. Motoryzacja: Rozwijanie nowych modeli samochodów z myślą o oczekiwaniach kierowców.

17. Biotechnologia: Projektowanie bardziej efektywnych procesów badawczych i rozwojowych.

18. Ochrona środowiska: Opracowywanie rozwiązań dla problemów ekologicznych.

19. Logistyka: Optymalizacja łańcuchów dostaw i procesów magazynowych.

20. Bezpieczeństwo: Rozwój bardziej skutecznych systemów zabezpieczeń.

Firma produkująca mus owocowy, stanęła przed wyzwaniem poprawienia opakowania swojego produktu. Początkowo opakowanie składało się z tradycyjnego kartonu, który okazał się problematyczny zarówno dla klientów, jak i dla firmy. Opakowanie nie było atrakcyjne, nie zabezpieczało w pełni produktu i ulegało uszkodzeniu podczas otwierania

Empatia: Zespół rozpoczął od zgłębienia potrzeb i oczekiwań konsumentów. Przeprowadzono wywiady i obserwacje, aby zrozumieć, jak klienci interakcją z opakowaniem, jakie mają trudności i jakie aspekty produktu są dla nich ważne.

Definica problemu: Na podstawie zebranych danych zespół zidentyfikował, że głównymi problemami są trudności z dozowaniem musu z kartonu, jego niewystarczająca trwałość i ograniczona możliwość wykorzystania całej zawartości.

Generowanie pomysłów: W fazie ideacji zespół skupił się na generowaniu różnorodnych pomysłów na usprawnienie opakowania. Rozważano różne kształty, materiały i mechanizmy dozujące.

Prototypowanie: Spośród wielu pomysłów, wybrano koncepcję tubki do wyciskania. Prototypy zostały stworzone, aby przetestować ich użyteczność, trwałość i atrakcyjność wizualną.

Testowanie: W fazie testowania zespół zbierał opinie od konsumentów na temat nowego opakowania w formie tubki. Monitorowano, jak zmienia się doświadczenie użytkowników i jaka jest ich ogólna satysfakcja z nowego rozwiązania.

Zastosowanie metody Design Thinking pozwoliło na stworzenie opakowania, które jest nie tylko bardziej funkcjonalne, ale także bardziej atrakcyjne dla konsumentów, a tym samym przyczyniło się do zwiększenia satysfakcji klientów i sprzedaży produktu.

Metoda Design Thinking umożliwia organizacjom i zespołom projektowym rozwijanie innowacyjnych rozwiązań, które są głęboko zakorzenione w zrozumieniu i empatii wobec użytkowników. Stawia ona na środku sceny ludzkie doświadczenia i potrzeby, integrując technologię i wymagania biznesowe, aby tworzyć wartościowe i trwałe rozwiązania.

Najbliższe szkolenia

+48 616 661 374
biuro@openhorizon.com.pl